El ple municipal del mes de novembre portarà en la seua ordre del dia el conveni entre l’Ajuntament d’Alcoi i l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de Cotes Baixes per a poder convertir el polígon en una àrea industrial avançada. Una vegada aprovat el conveni pel Consistori, haurà de ser aprovat per l’EGM i ja es podrà sol·licitar la declaració d’àrea industrial avançada a la Generalitat. Aquesta iniciativa, impulsada per FEDAC, la Cámara de Comerç i la Asociación Polígono Cotes Baixes suposarà la possibilitat d’ajudes públiques i bonificacions fiscals, millores en les infraestructures que poden arribar des de diferents administracions o una major visibilitat dels espais industrials.

La signatura d’aquest conveni per a convertir a Cotes Baixes en àrea industrial avançada suposarà que el polígon alcoià siga una de les primeres àrees d’aquest tipus en la Comunitat Valenciana. El conveni estableix que l’Ajuntament assumirà les competències que marca la llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les bases de Règim Local relatives a urbanisme, rehabilitació d’edificis, enllumenat, parcs i jardins, gestió de residus, abastiment d’aigua, clavegueram, pavimentació, trànsit, policia, protecció civil i transport col·lectiu urbà. Per la seua banda, l’EGM facilitarà informació tant a l’Ajuntament com a altres administracions i col·laborarà en tot allò que estiga relacionat amb l’àrea industrial.

L’avantatge amb què partia Cotes Baixes respecte a altres àrees industrials alcoianes era que ja estava constituïda com a Entitat de Gestió i Modernització (EGM) des dels anys 80 pel que serà el primer polígon de la ciutat en demanar ser àrea industrial avançada. La intenció però, tant de FEDAC, Cámara de Comercio de Alcoy y la Asociación Polígono Cotes Baixes com de l’Ajuntament, és que aquesta primera declaració siga un exemple a seguir per la resta de polígons industrials, amb l’objectiu que totes les àrees industrials puguen comptar amb aquesta distinció, situant la ciutat com un referent en la Comunitat Valenciana.
El regidor d’Ocupació i Empresa, Alberto Belda, posa l’accent en la importància clau que té la indústria en Alcoi i el compromís del Govern de seguir treballant de la mà de les empreses alcoianes: «L’aprovació d’aquest conveni demostra una vegada més la importància que aquest govern li dona a la indústria en Alcoi. Aquest conveni amb Cotes Baixes ha de servir per a impulsar la resta de polígons a ser àrees industrials avançades, adaptant-se a les necessitats de les empreses de l’actualitat».

Belda afegeix: «En aquests moments, la indústria ha tornat a demostrar que en època de crisis és el sector que millor suporta els canvis. En especial, la indústria alcoiana ha demostrat una capacitat de transformació i adaptació increïble i és la que més llocs d’ocupació crea. Aquest conveni és una iniciativa més per a recolzar als empresaris i treballadors de la indústria, que se suma a la inversió de més de 4.300.000 euros que hem fet als últims anys en tots els polígons, les ajudes a autònoms, micropimes i pimes del pla Reactiva Alcoi per a lloguers o contractacions, o el pla d’Impuls Industrial que estem ultimant. Un full de ruta clar per a la indústria alcoiana perquè som i seguirem sent una ciutat industrial, i continuarem treballant intensament amb tots els actors econòmics i socials amb l’objectiu d’aconseguir aquest propòsit».

Per la seua part, el president de la Asociación del Polígono Cotes Baixes Ramón Juan, confia en el fet que «aquest pas permeta al polígon continuar millorant i facilitant a les empreses i treballadors la seua feina, les condiciones de mobilitat i seguretat, i tot allò que faça més productives les indústries del polígon i oferisca una millor qualitat de vida».

La llei autonòmica d’àrees industrials aprovada en juny de 2018 pretén millorar la gestió dels polígons a través de figures jurídiques, i facilitar la modernització i la promoció de les àrees industrials. La intenció és que aquestes zones compten amb les infraestructures i serveis necessaris així com fomentar la implicació municipal i la col·laboració pública-privada. Entre les classificacions de la nova llei es troba la d’àrea industrial avançada.