El Grup IGOID (Investigaciones en la Gestión de Organizaciones e Instalaciones Deportivas) pertanyent a la Universidad de Castilla La Mancha ha realitzat i in situ diferents proves encaminades a la certificació de qualitat de la gespa artificial instal·lat en el camp de futbol de l’ampliació del poliesportiu municipal Francisco Laporta, valoració de la interacció de la superfície respecte al jugador i a l’esfèric.

El camp de futbol del Poliesportiu Francisco Laporta compleix amb els paràmetres recomanats segons la norma UNEIX corresponent per als assajos d’absorció d’impactes, deformació vertical , resistència rotacional, pot vertical de pilota i ‘rodadura’ horitzontal de pilota.