El passat ple de juny, Alcoi es va adherir a la ‘Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030’, ara, ha tingut lloc la primera assemblea per videoconferència on es varen aprovar les normes de funcionament, es va nomenar al Consell de Govern de la Xarxa i el Pla de Treball i es va aprovar el pressupost anual de la xarxa. Va obrir l’assemblea el president de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, alcalde de Vigo, on va informar que en el moment de la constitució de la Xarxa d’entitats hi havien inscrits 167 institucions on estan ajuntaments, diputacions i consells, entre d’altres.

L’Agenda Urbana Espanyola és un document estratègic de conformitat amb els criteris establits per l’Agenda 2030, la nova Agenda Urbana de les Nacions Unides i l’Agenda Urbana per a la Unió Europea, que persegueix l’assoliment de la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà. Aquest document ha d’incloure un complet pla d’acció que complisca amb els requeriments establits en l’Agenda Urbana Europea i en l’Agenda Urbana Espanyola, amb l’objectiu de perseguir la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà a l’àmbit local i en línia amb l’Agenda 2030. Constitueix, a més, un mètode de treball i un procés per a tots els actors, públics i privats, que intervenen a les ciutats i que busquen un desenvolupament equitatiu, just i sostenible des dels seus diferents camps d’actuació.

El regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre, explica que «aquesta ‘Xarxa d’Entitats locals per l’Agenda 2030’ suposa un espai on poder compartir idees, intercanviar experiències i ajudar-se entre totes les institucions, a la vegada que fer més força entre administracions. Precisament l’ODS 17 parla de les aliances per a aconseguir els objectius i aquesta xarxa es un fòrum molt potent per poder treballar els mateixos. L’Ajuntament d’Alcoi ja fa anys que treballa a través de l’EDUSI i el pla Director Smart City, entre d’altres ,amb unes estratègies de ciutat que aposten pel desenvolupament sostenible. En aquest sentit, ens hem proposat treballar de valent en els ODS, així la nostra ciutat ha estat nomenada per la Secretaria General d’Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana com una de les localitats pilot de l’Agenda Urbana Espanyola perquè siga referent per a l’elaboració de les agendes urbanes d’altres municipis».

Aquesta estratègia de desenvolupament urbà de caràcter integrat ofereix un Decàleg d’Objectius Estratègics que despleguen, al seu torn, un total 30 objectius específics i 291 línies d’actuació, perquè els municipis interessats puguen elaborar els seus propis plans d’acció. Tot això des d’una àmplia visió que inclou a tots els pobles i ciutats amb independència de la seua grandària i població, i sota el triple prisma de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

La nostra ciutat ja s’està treballant en aquest sentit en molts dels ODS, intentant en tots els projectes que es duen a terme, vincular-los a ODS i així poder donar a conèixer els mateixos a tota la ciutadania.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible

En 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seues societats enceten un nou camí per a millorar la vida de tots, sense deixar a ningú enrere. L’Agenda compta amb 17 Objectius del Desenvolupament Sostenible, que inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins a combatre el canvi climàtic, l’educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats.

Es tracta d’un Pla per assolir els Objectius en 15 anys. Aquest any 2020 deu marcar l’inici d’una dècada d’acció ambiciosa amb el fi d’arribar als Objectius per al 2030. Hi han d’haver accions a escala mundial, a escala dels diferents països i també en l’àmbit local que incloga les transicions necessàries en les polítiques, els pressupostos, les institucions i els marcs reguladors dels governs, les ciutats i les autoritats locals; i accions per part de les persones, inclosos la joventut, la societat civil, els mitjans de comunicació, el sector privat, els sindicats, els cercles acadèmics i altres parts interessades, per generar un moviment imparable que impulse les transformacions necessàries.

L’Agenda planteja 17 Objectius amb 169 metes de caràcter integrador i indivisible que afecten les diferents esferes, l’econòmica, la social i l’ambiental. A més a més de posar fi a la pobresa en el món, els ODS inclouen, entre altres punts, radicar la fam i aconseguir la seguretat alimentaria; garantir una vida sana i una educació de qualitat; aconseguir la igualtat de gènere; assegurar l’accés a l’aigua i l’energia; promoure el creixement econòmic sostenible; adoptar mesures urgents contra el canvi climàtic; promoure la pau i facilitar l’accés a la justícia.