L’Ajuntament està portant a terme una campanya per informar i conscienciar a la ciutadania sobre l’amiant i el seu tractament. En juliol del 2019 a proposta del Grup Guanyar Alcoi es va aprovar una moció per aplicar un Pla de Desamiantat al terme Municipal d’Alcoi i per tant es va incloure en el pressupost municipal del 2020 una partida per encetar aquest pla, que és a llarg termini i que contempla entre d’altres fer determinades actuacions de desamiantat en els edificis municipals i conéixer la situació dels mateixos respecte a l’amiant, així com fer una campanya.

La campanya informativa es durà a terme tant en publicitat en els mitjans de comunicació, com amb publicitat estàtica, a les xarxes socials i al web municipal.

Convé indicar que l’amiant és innocu però la seua manipulació i el seu trencament si són alarmants, ja que aquest residu és tòxic i perillós. Tan sols està permesa la manipulació a empreses autoritzades per a fer-ho.

La sanció per manipulació de l’amiant potser molt elevada.

Actualment ja s’han executat diverses actuacions en el municipi per a la retirada d’amiant. A més, s’està elaborant un inventari de les instal·lacions municipals que contenen asbest, i per això estan transmetent la informació des de tots els departaments de l’ajuntament, a l’hora que també s’estan recollint pressupostos per a la retirada de l’asbest d’aquestes instal·lacions. Cal tenir en compte que la preparació i retirada d’aquest material són treballs especialitzats i amb un alt cost, perquè cal precintar molt bé el mateix i amb totes les mesures de seguretat corresponents per als que ho retiren. A més, contínuament es localitzen trossos d’asbest en abocadors de la nostra ciutat.

«Des de la Regidoria de Transició Ecològica volem informar i conscienciar sobre aquest material i el seu tractament, insistim en què està prohibida la manipulació i per descomptat tirar l’amiant als abocadors. És important contactar amb les empreses autoritzades per a l’assessorament i la retirada d’aquest residu. Al mateix temps en la mateixa publicitat recordem que la sola presència de l’amiant en canonades, teulades i façanes és innòcua, tan sols és perillós la seua manipulació i el seu trencament. Per qualsevol dubte poden contactar amb el nostre departament i els aclarirem i ajudarem en tot el que necessiten». Ha explicat el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre.