La formació morada presenta al proper ple una moció pel benestar animal i la condemna del maltractament.

Demanen un nou espai a la Protectora d’Animals perseguint el sacrifici zero, una campanya de conscienciació social i formació per a la Policia Local. A més volen que l’ajuntament inste al govern de l’Estat a endurir les penes i que els animals deixen de ser considerats objectes a la legislació.

Durant molt de temps, hem pogut veure diverses notícies en premsa sobre uns fets repulsius i menyspreables d’algunes persones cap a altres animals. Com per exemple el cas del gat cruelment colpejat fins a la seua mort per diversos joves a Manacor, o del gos lligat i torturat fins a la seua mort per part d’una parella a Lanzarote. També a la nostra comunitat hem conegut casos greus de maltractament animal com el gos abatut a tirs per la Policia Local de Castelló o els gats morts a Mutxamel.

Per això, el grup municipal de Podem considera important que l’ajuntament d’Alcoi inste el govern central a impulsar la modificació del Codi Civil per a donar una nova redacció a tots aquells preceptes que afecten els animals i que reculla la idea que els animals són éssers vius dotats de sensibilitat i que els de companyia són, a més, un tipus especial d’aquells pel vincle d’afecte que els uneix a l’ésser humà, dotant-los d’una protecció adequada a aquesta consideració i d’un tractament jurídic correcte. “El nostre Codi Civil, redactat en 1889, necessita una reforma que actualitze l’estatut jurídic dels animals al nostre país i s’adapte al que demana la legislació europea de benestar animal i als avanços socials en quant a la concepció més humana i ètica que tenim d’aquests”, comenta el regidor Aarón Ferrándiz.

També proposen que l’executiu central introduïsca la inembargabilitat dels animals de companyia; que es modifique la Llei Hipotecària per a excloure d’aquest gravamen als animals de companyia i la modificació del Codi Penal per a millorar la definició dels animals que queden inclosos en els tipus delictius de què tracta, i revisar el tipus objectiu, ampliant les conductes punibles i les penes previstes.

A nivell municipal, la proposta inclou la necessitat de posar en marxa una campanya de conscienciació ciutadana contra el maltracte animal que incloga també xerrades informatives a l’àmbit educatiu per arribar al major nombre de població possible.

A banda, sol·licitaran també que la Protectora d’Animals puga disposar d’un nou espai destinat per als gats en defensa del sacrifici zero en atenció a la nova llei autonòmica del Botànic sobre la protecció dels animals de companyia i que el cos de Policia Local puga rebre formació per poder actuar de forma ètica i correcta davant d’un cas amb animals.

Segons Aarón Ferrándiz “al País Valencià hem aconseguit una nova llei pionera de protecció animal i a la nostra ciutat hem de ser també, com en altres qüestions, un exemple per a la resta. En aquest cas, en la defensa dels drets dels animals caminant amb pas ferm cap al ple reconeixement dels seus drets com a éssers vius que senten i que han de ser protegits per la legislació”, ha conclòs el regidor de Podem a Alcoi.