Els serveis tècnics de l’Ajuntament abans que finalitze el període de garantia de les obres d’Entença han revisat i detectat alguns desperfectes que l’empresa adjudicatària ha de solucionar per poder reclamar la devolució de la garantia depositada.

Entre els desperfectes que se solucionaran s’han inclòs uns arbres que s’havien assecat i cal canviar, unes arquetes de la calçada que s’havien de substituir, el canvi d’unes arquetes de la xarxa i unes peces del paviment que estaven microfissurades, Els tècnics han revisat també les peces que estan col·locant, si bé presenten un color diferent s’ha constatat que es deu al fet que són noves i que en el temps i l’ús es mimetitzaran amb la resta. Igualment han fressat i repintat el pas de vianants del Mercat Sant Roc.
Fins que l’empresa no finalitze totes les actuacions, a càrrec seu, l’Ajuntament no farà la recepció definitiva i no serà fins a eixe moment quan es tramite la devolució de la garantia definitiva.
A banda d’aquestes actuacions també s’està duent a terme la neteja de la calçada on s’està retirant material de construcció que li va caure a un camió i que havia afectat al paviment de la calçada i la vorera.

La regidora d’Urbanisme, Lorena Zamorano, explica que «Aquest procediment és el que es porta a terme en totes les obres abans de la recepció definitiva i abans de finalitzar el període de garantia. Són part del treball que es fa en l’àmbit tècnic, que moltes vegades no s’aprecia pel ciutadà però que està ací i gràcies al qual s’estalvien molts recursos».