El Govern d’Alcoi treballa des de fa temps en el Pressupost 2021, ha mantingut reunions amb els diferents grups municipals i els ha facilitat un document amb els principals pilars per al consens.

És important assenyalar que aquest any 2020 estem vivint una gran crisi sanitària a causa de la pandèmia per la Covid-19. Aquesta crisi sanitària a escala mundial ha provocat també un gran impacte a nivell social i econòmic.

Des de les diferents administracions s’han dut a terme mesures per tractar de pal·liar en la mesura del possible la crisi econòmica i social, que sempre provoca un increment en les desigualtats amb pèrdua de teixit productiu i llocs de treball. Cal destacar els ERTO’s, préstecs ICO, ajudes directes o l´ingrés mínim vital.

Des de l’Ajuntament d’Alcoi també s’han dut a terme diferents ajudes a través del pla ReactivAlcoi amb 800.000 euros en diferents ajudes per la contractació, també per als professionals i artesans de la Festa, el comerç, pimes i autònoms, artistes locals o per a fer front al pagament del lloguer mensual del local del negoci, entre d’altres. A més d’aquestes ajudes, també s’han realitzat bonificacions fiscals per a ajudar a empreses i ciutadans i s’han ampliat les ajudes socials a les famílies més vulnerables, ampliant les ajudes socials fins als 800.000 euros.

«Per fer front a aquesta situació cal que totes les administracions elaboren un pressupost amb al major consens possible encaminat a superar la situació provocada per la pandèmia. Volem plantejar un pressupost sobre la base de l’acord institucional impulsat pel Govern Valencià amb les forces polítiques, el conjunt de les institucions i el teixit econòmic i social», afirma l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés. «Volem aconseguir un pressupost amb el major consens a la nostra ciutat», ha afirmat l’alcalde.

Des del Govern local s’ha plantejat un document amb 6 pilars fonamentals: reactivació econòmica, escut social, impuls industrial, millora d’infraestructures i manteniment de la ciutat, descarbonització i execució dels fons europeus i accés als nous programes.

Pel que respecta a la Reactivació Econòmica es durà a terme amb les Ajudes Reactiva Alcoi: Comerç, autònoms, pimes i micropimes, els Plans locals d’ocupació, amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Generalitat en els plans autonòmics d’ocupació, amb un increment de la inversió pública, campanyes de suport al comerç local, creació de l’empresa pública local i avanç del projecte Smart City.

Quan a l’escut social bàsic és primordial per a pal·liar l’augment de les desigualtats que provoca la crisi, hi haurà un reforç de les polítiques d’inclusió social, increment de les ajudes d’emergència social, rehabilitació d’edificis i pisos buits per a destinar-los a col·lectius vulnerables, mesures reforç educatiu, cultural i esportiu, programa solitud no desitjada, foment de les cooperatives d’habitatge, increment del parc públic d’habitatges i reforç del personal del departament de serveis socials.

També es vol dur a terme l’impuls industrial a través de l’Impuls del talent humà i industrial, la modernització de les àrees industrials, la innovació i Digitalització industrial, així com la millora del posicionament.
Un altre punt important són la millora d’infraestructures i el manteniment de la ciutat, amb un increment de les partides de manteniment de la ciutat, la reurbanització d’espais públics, reforma de la Rosaleda, millora de la mobilitat i millora i ampliació d’espais culturals i esportius.

Igualment és important ressaltar la descarbonització que es vol aconseguir a través del foment de la mobilitat sostenible, l’electrificació transport públic i del parc de vehicles, la millora de l’eficiència energètica edificis públics, l’impuls de la producció de les energies renovables i la implantació de la ‘peatonalització’.

Així mateix s’implementarà l’execució dels fons europeus i accés als nous programes amb el disseny de l’Agenda Urbana 2030, l’execució EDUSI Alcoi Demà i la preparació de projectes amb el Fons europeu de reconstrucció.