La Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament d’Alcoi un total de 640.867,86 euros dins dels programes Avalem per a la contractació de persones. En concret, 533.400,37 euros dins del programa Avalem Experiència ECOVID2020 i 107.467,49 en Avalem Joves. Es durà a terme un total de 52 contractacions.

Pel que respecta a Avalem Experiència ECOVID2020, aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys, preferentment desocupades a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19, per a la realització d’obres o serveis d’interés general, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Les obres o serveis a realitzar han d’estar relacionats amb la conjuntura derivada per la COVID 19.

L’Ajuntament d’Alcoi a través de les contractacions realitzades a l’empara d’aquest programa, durà a terme actuacions de suport en tasques d’assistència social, suport en el compliment de les mesures preventives, desinfecció d’espais públics, suport en centres educatius, guarderies i altres centres de formació, suport en la prevenció de la COVID 19 i suport en activitats culturals, recreatives, turístiques i esportives.
Els destinataris finals d’aquest programa són les persones desocupades, d’almenys 30 anys, que hagen perdut la seua ocupació anterior i figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espai Labora de la Generalitat a partir de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i que, preferentment, no siguen perceptores de prestacions per desocupació o rendes d’inserció laboral.

Des de la Direcció General d’Ocupació i Formació s’ha concedit a l’Ajuntament d’Alcoi una subvenció per import de 533.400,37 euros que donarà lloc a la contractació de 45 persones en 6 ocupacions diferents: Conserge, Operari de Neteja, Peó Forestal, Administratiu, Auxiliar d’Educador Infantil i Monitor d’Esport. La contractació està prevista per a l’última setmana del mes de novembre i tindrà una duració aproximada de 6 mesos.

Per a la convocatòria d’aquestes subvencions existeix crèdit disponible del subprograma Foment d’ocupació, del pressupost de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació per a 2020, fons procedents del Servei Públic d’Ocupació Estatal. La present convocatòria és susceptible de ser finançada pel FSE.

Pel que respecta a Avalem Joves (EMPUJU), aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per la contractació de les persones joves, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, dotant així als beneficiaris de mitjans humans addicionals que els permeten realitzar actuacions específiques en l’àmbit de les seues competències, proporcionant-los una major capacitat de resposta davant la conjuntura derivada per la incidència de la COVID 19 en el seu territori.

Les persones destinatàries finals d’aquestes ajudes són les persones joves majors de 16 anys beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, condició que hauran de complir en el moment de la contractació.

En data de publicació de la present comunicació no es disposa de resolució en ferma, però des de la web de Labora s’ha publicat la proposta d’imports assignats per l’òrgan col·legiat així com les instruccions relatives al procés de selecció de les persones joves desocupades. Per aqueix mitjà s’ha comunicat que a l’Ajuntament d’Alcoi se li ha concedit un import de 107.467,49 euros dels 1.542.805,22 sol·licitats. Es procedirà, durant la primera quinzena de desembre, a la contractació de 7 conserges durant un període de dotze mesos.

El motiu de no concedir la totalitat de l’import sol·licitat en aquest últim any, és a segons la convocatòria si la dotació resultara insuficient, es prioritzarien les sol·licituds segons el major registrat de joves menors de 30 anys, sobre la base de les estadístiques registrades corresponents al mes anterior al de la data de resolució de la convocatòria. En el cas d’Alcoi va ser una de les ciutats sol·licitants amb menor taxa de desocupació per aquest motiu va tindre menys subvenció.

Aquestes subvencions es finançaran amb càrrec al capítol 4, del subprograma Foment d’Ocupació, del pressupost de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació per a 2020, fons susceptibles de cofinançament en un 91,89% per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020.

“Un any més participarem en els programes Avalem de la Generalitat que enguany tenen un caire especial, ja que el programa Avalem Experiència està destinat a pal·liar els efectes de la Covid 19, d’una banda en la contractació de persones que van perdre la seua ocupació a causa d’aquesta situació i que a més treballaran en tasques destinades específicament a mitigar els seus efectes. D’altra banda, continuem oferint Avalem Joves, el programa que permet a joves de la ciutat, aconseguir la seua primera ocupació, entrar en el mercat laboral i adquirir l’experiència que els servirà per a obtenir una ocupació una vegada finalitze aquest contracte. Volem destacar que en una situació tan complicada com la que ens trobem amb la crisi provocada per la Covid -19, que no ha sigut només sanitària, també econòmica i social, des de l’Ajuntament d’Alcoi, l’administració pública més pròxima, treballem per a ser uns de motors de contractació de la ciutat no sols a través d’aquests plans, també amb ajudes a les empreses per a la contractació com les de Reactiva Alcoi”, ha afirmat el regidor d’Ocupació i Empresa, Alberto Belda. “Aquest pla d’ocupació és una de les mesures per a la recuperació econòmica i la creació d’ocupació, ja hem oferit ajudes per als comerciants, les petites empreses i autònoms que han patit la crisi provocada per la Covid 19”.