A partir de demà la ciutadania podrà votar les propostes presentades amb els corresponents avals o en els Tallers Participatius i que compleixen amb els criteris de viabilitat. El darrer ha estat l’anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica per part del personal tècnic de l’ajuntament. Els Pressupostos Participatius són un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant un procés democràtic en què la ciutadania decideix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal.

Els Pressupostos Participatius tenen com a objectiu principal la participació directa de la ciutadania en aquest procés, a fi d’establir les seues demandes i preocupacions principals en matèria d’inversió i despesa corrent i incloure-les en el pressupost anual de l’any següent. La quantitat destinada als Pressupostos Participatius per al 2020 és de 400.000 euros, dels quals 320.000 euros van destinats a propostes d’inversió i 80.000 euros a propostes de despesa corrent. La participació en el procés està oberta a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a la ciutat d’Alcoi el dia 28 de setembre de 2020.

Pel que respecta a les propostes d’inversió, cada persona podrà votar 3 i són aquestes: 

 

Instal·lació d’un ascensor al Club de majors Oliver94.360 €
Adequar l’amfiteatre del parc de la zona nord a la normativa d’accessibilitat, principalment, entre altres coses, ficant baranes en el mig de les escales.48.000 €
Més zones d’aparcament, principalment en Santa Rosa, Centre i Eixample48.000,00 € per zona d’aparcament
Rehabilitar la costera del Col·legi Santa Ana, transitada per vianants i vehicles35.000 €
Creació, dotació i elaboració d’un Museu de Camilo Sesto.50.000 €
Dotar de material i elements de seguretat a l’espai públic de gimnàstica artística60.000  €
Circuit de ciclisme/esports de roda i velòdrom75.000 €
Expansió de la pista de Skate de Santa Ana30.000  €
Carril bici per tots els carrers principals de la ciutat96.000  €
Una pista de tennis sense frontó60.000  €
Cessió a la protectora d’animals d’una gàbia parany per a gossos que facilite la captura de gossos amb por o insociables332,75 €
Comprar un nou entarimat, almenys de 9 x 12 per poder fer actuacions de qualsevol classe amb tota seguretat25.000  €
Implantar bucles magnètics per a persones amb dificultats auditives al Teatre Calderón per millorar l’accessibilitat5.108,48 €
Patis Actius- millorar els patis i els espais exteriors dels centres educatius públics: aprenentatge fora de l’aula80.000  €
Manteniment, reparació i ampliació de les instal·lacions del skatepark de Batoi40.000 €
Fer una zona de descàrrega i càrrega d’aigües per a autocaravanes55.000 €
Al carrer Mestre Espí ampliació de la vorera esquerra (en el sentit de la marxa) ampliant-la en 0,80 cm120.000 €

 

Respecte a les propostes de Despesa Corrent com què no superen els 80.000 € previstos es realitzaran totes les propostes, però es voten per a saber què prioritza la ciutadania. Cada persona podrà votar 2,  són les següents:

Campanya de sensibilització sobre persones amb TEA 9.000 €
Creació d’una aplicació mòbil que indique les rutes, agenda d’activitats, consells per a la convivència i manteniment etc. 8.600 €
UN FUM DE CONTES Festival de Narració Oral i Contacontes. 4 dies d’espectacles, formació i gaudi de la paraula dita16.274,50 €
Exposició d’artistes emergents d’Alcoi 17.545 €
Celebració de congrés obert al públic de protecció animal coordinat per la Protectora d’Animals com a entitat local 4.610 €
Cursos impartits per la protectora d’animals per a millorar l’adaptació dels animals adoptats a la seua nova llar900 €
Jornades gratuïtes de conscienciació sobre educació i benestar caní a través de tallers i xarrades informatives3.200 €

 

VOTACIONS

A partir de les 12 h de demà 25 de novembre es pot votar de forma telemàtica a http://alcoiparticipa.com  o de forma presencial a les urnes ubicades en Orosia Silvestre (Edifici Viaducte Campus d’Alcoi UPV), Conservatori de Música i Dansa Joan Cantó, Biblioteques Públiques d’Alcoi, Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC); Carrer Sant Llorenç, 2, Departament de Participació Ciutadana; carrer Pintor Casanova, 10, Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre, Centre d’Esports, Centre Social ‘Zona Nord’ i Centre Cervantes Jove (CCJ). 

Hi ha un total de 23 propostes que han superat els avals, però no complien els criteris de viabilitat per algun d’aquests motius: no és una inversió o una despesa corrent en béns o serveis, el seu cost aproximat supera els 320.000 euros o 80.000 euros respectivament, està duplicada: ja s’ha fet o ja es farà per part de l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada, per excessives dificultats tècniques o administratives, no és competència municipal, és considerada com un servei bàsic que ha de prestar l’Ajuntament, recollida en la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana, no és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius, està pendent de realització d’un procés participatiu perquè ja ha sigut seleccionada en altres anys o en fase d’execució i altres com que la proposta no es considera adequada.

Els resultats de les votacions de les propostes s’anunciaran abans del 22 de desembre de 2020.

«Aquest any hem tingut un gran nombre de propostes tot i que la Campanya ve marcada per la Covid-19 que ha fet que limitarem els actes presencials, per això, per facilitar i fomentar la participació de forma no presencial incorporem també la utilització del WhatsApp, una ferramenta que utilitza gent de totes les edats i àmbits socials perquè també puguen votar sense haver d’entrar al web ni desplaçar-se a cap lloc. Anime a la ciutadania a votar puguem millorar la nostra qualitat de vida mitjançant la campanya de Pressupostos Participatius 2021», ha explicat la regidora de Democràcia Participativa, Teresa Sanjuán.