S’ha acabat una nova intervenció de les que estan tenint lloc aquest mes de novembre, dins del marc de les actuacions que estan realitzant-se per adequar l’Àgora.

En aquest cas, es tracta de la col·locació, en Àgora Oberta, de panells acústics que permetran una millora de la sonoritat de la sala, evitant alguns problemes acústics, de reverberació i eco que s’havien detectat en l’esmentat espai.

Cal recordar que anteriorment s’havien realitzat les de millora dels sistemes de seguretat antiincendis.

Amb aquesta actuació, se segueix amb la millora dels espais públics per atendre a les noves necessitats dels esdeveniments que en ells es realitzen. Concretament, aquesta actuació s’emmarca en el procés de recondicionament de l’interior de l’Àgora, per adaptar-la a les demandes que des dels usuaris i la ciutadania han anat sol·licitant.