L’Ajuntament d’Alcoi ha col·laborat amb Sareb per a frenar el desallotjament de Cals Flares previst per al pròxim 1 de desembre. S’ha arribat a un acord d’intencions que permetrà anar fixant les condicions d’una possible col·laboració sense la pressió que suposa l’imminent desallotjament.

L’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, la regidora d’Habitatge, María Baca i el president de l’Observatori de l’Habitatge, Cristian Santiago es van reunir amb representants de Sareb per a traslladar-los el malestar social generat i el caràcter cultural de les activitats que es duen a terme en aquest immoble ocupat, per a valorar les diferents possibilitats i així tractar de solucionar la situació generada. Totes dues entitats han arribat a un acord d’intencions després de valorar les diferents possibilitats i així, Sareb poder sol·licitar als jutjats la paralització del desallotjament establit per al dia 1 de desembre.

La regidora d’Habitatge, va traslladar als representants de Cals Flares les negociacions dutes a terme amb els propietaris i els va indicar que l’acord plantejat per a poder continuar realitzant les seues activitats consistirà en la cessió de l’usdefruit a l’Ajuntament per a ús cultural durant un màxim de 4 anys a canvi d’un lloguer mensual bonificat d’acord amb els valors del mercat i facilitant que s’establisca temporalment l’Associació de Veïns “El Partidor”, ja que la seua activitat principal es desenvolupa en la mateixa zona, fins que es dote al barri d’infraestructures d’usos socials o isca un comprador. Des de l’Assemblea Cals Flares s’ha traslladat que s’està estudiant la proposta.

No s’ha signat encara cap conveni a l’espera de l’acceptació de les condicions per part de l’Associació de veïns, l’Assemblea Cals Flares i resta de col·lectius que desenvolupen la seua activitat. En tot moment es respectarà la decisió que consideren més oportuna.

“Vull agrair el gest de la Sareb interposant la paralització del desallotjament en el jutjat. Aquesta acció permetrà continuar negociant, ja que encara no s’ha signat cap conveni a l’espera de l’acceptació de les condicions per part de l’Associació de veïns, l’Assemblea Cals Flares i resta de col·lectius que desenvolupen la seua activitat i en tot moment es respectarà la decisió que consideren més oportuna i faça sentir més còmodes a totes les parts. Pense que és una bona oportunitat per a donar solució als problemes d’espai que actualment pateix la seu de l’Associació de Veïns del Partidor i també una oportunitat per a teixir projectes interasociatius que permeten continuar desenvolupant la seua activitat cultural i dinamitzadora de la zona”, ha afirmat la regidora d’Habitatge, María Baca.