L’Ajuntament d’Alcoi iniciarà el 30 de desembre de 2020 el taller d’ocupació denominada TALLER D’OCUPACIÓ FORMA’T ALCOI que suposarà la contractació d’un equip directiu i docent i 10 alumnes treballadors i l’objecte d’actuació dels quals és realitzar i integrar operacions de suport administratiu i atenció a usuaris en diferents departaments municipals.
S’impartiran dues especialitats formatives: Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals (Certificat de Professionalitat de nivell 1) i Activitats Administratives en la Relació amb el client (Certificat de Professionalitat de nivell 2).
El llistat de l’alumnat per a fer la selecció ha sigut facilitat per LABORA amb persones que compleixen els següents requisits mínims: tindre 25 anys o més, ser desocupades, entenent-se com a tals a les persones demandants d’ocupació no ocupades, registrades en Labora i complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.
A més de complir aquests requisits es consideren com a prioritaris, els següents col·lectius: Dones, especialment les víctimes de violència de gènere, persones amb diversitat funcional, persones en situació o risc d’exclusió social, persones majors de 45 anys, persones amb baixa qualificació professional, persones en atur de llarga duració, persones que encapçalen famílies monoparentals paternes o maternes i persones titulars i beneficiàries de la Renda Valenciana d’Inclusió.
Es realitzarà un contracte per a la formació i l’aprenentatge d’una duració de 12 mesos amb el Salari Mínim Interprofessional.
Pel que respecta a l’equip directiu i docent el termini d’inscripció finalitza fins al 2 de desembre. Tota la informació relativa al procés de selecció es troba publicada en la web municipal. https://www.alcoi.org/es/areas/promocion_economica/taller_empleo.html
Aquest taller compte amb la subvenció de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Aquestes ajudes són susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu, amb càrrec al corresponent Programa Operatiu del FSE per al període 2014 – 2020. Per al desenvolupament d’aquesta iniciativa l’Ajuntament d’Alcoi ha rebut de la Direcció General d’Ocupació i Formació una subvenció de 240.206,40 euros.
El programa Tallers d’ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades a les quals va dirigit mitjançant la realització d’obres o serveis d’interés general i/o social que possibiliten a l’alumnat/treballador la realització d’un treball efectiu mitjançant el contracte per a la formació i l’aprenentatge, que juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.
Cal diferenciar un taller d’ús d’un pla d’ocupació, ja que en el taller alhora que l’alumnat aprén està treballant i en un pla no es dóna aquest procés educatiu.
L’alcalde d’Alcoi, Toni Francés ha destacat que “amb aquest taller no sols tindran una ocupació durant un any 10 persones, sinó que obtindran una formació en alternança amb el treball que augmentarà les seues possibilitats d’inserció en el mercat laboral quan aquest finalitze. Així mateix, facilitem que un equip directiu i docent també estiga treballant el que millorarà el seu currículum. L’ajuntament com a administració més pròxima a la ciutadania treballa per a fomentar l’ocupació a la ciutat des de diversos àmbits, amb ocupació directa com amb el Pla Avalem pel qual contractarem a més de 50 persones, oferint ajudes per a la contractació i aconseguint subvencions per a aquests plans, quasi 2.000.000 en l’últim any”.
El pròxim 29 de desembre finalitzarà el taller d’ocupació que actualment està en marxa. És el taller d’ocupació relacionat amb el turisme de naturalesa. Una iniciativa subvencionada amb un import de 232.054,80 euros sota el nom “Turisme de naturalesa: Birdwatching i itineraris interpretatius en el medi natural d’Alcoi” comprés en l’especialitat de “Promoció Turística Local i Informació al Visitant (HOTI0108)” tractant-se d’un Certificat de Professionalitat de Nivell 3. En total hi ha 13 persones que estan treballant i realitzant les seues pràctiques com a guies pel nostre patrimoni natural, oferint al mateix temps una oferta turística a la ciutat. Més de 300 persones han participat en les rutes que continuen oferint.
Recordem que el Consistori alcoià ha aconseguit subvencions en nou programes de la Generalitat Valenciana des del mes d’octubre de 2019 fins a l’actualitat, la qual cosa ha suposat una ajuda autonòmica global superior a 1.990.000 euros per a fomentar l’ocupació i la contractació d’un total de 131 persones. Els últims plans aprovats són els de Avalem pels quals s’estan duent a terme 52 contractacions.