La Junta de Govern va aprovar ahir la remissió al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana l’expedient del contracte d’obres del projecte de rehabilitació de la Fàbrica dels Solers i consolidació de les Fàbriques del Molinar, com a tràmit previ i preceptiu a la resolució.
Recordem que aquest contracte va ser adjudicat a l’empresa Binària Companyia General de Construccions S.L. el passat 6 de juny de 2019, per un import de 712.090,24, euros.
Després de nombrosos desacords entre l’empresa i el Consistori el 28 d’octubre de 2019 es paralitzen les obres en detectar-se la necessitat d’assegurament tant del talús del camí d’accés com de la façana lateral de la fàbrica contigua.
Després de ser escomeses les obres d’estabilització per part de l’entitat municipal el 5 de juny de 2020 es procedeix a l’alçament de la suspensió ordenant-se a l’empresa la continuació de les obres en l’edifici. L’empresa incomplint l’ordre, no sols no va reprendre l’obres en forma i termini sinó que es va oposar al seu reinici al·legant novament motius d’inestabilitat i falta de seguretat, que van quedar descartats per part de la direcció facultativa, així com causa de resolució imputable a l’administració pel temps transcorregut en suspens l’obra.
Després de desestimar les seues al·legacions, i constatat l’incompliment del contractista quant a la continuació de l’execució de l’obra, el consistori va iniciar l’oportú expedient de resolució contractual que ara s’eleva al Consell Jurídic Consultiu com a tràmit legal preceptiu i previ a adoptar-se l’acord definitiu de resolució que comportaria d’estimar-se, la confiscació de la garantia definitiva depositada per la mercantil, que ascendeix a 29,400 euros.
Per part seua, l’equip de govern està estudiant accions legals que podrien aparellar-se a la resolució, en compensació als perjudicis produïts per la falta d’execució del projecte dins del termini i en la forma escaient, ja que la reforma contractada comptava amb finançament FEDER, ajuda a la qual ha hagut de renunciar l’administració a conseqüència de l’incompliment.
“Analitzarem totes les vies possibles perquè el contractista assumisca la seua responsabilitat pels perjudicis causats a Alcoi. El seu incompliment ha provocat la pèrdua d’una subvenció FEDER i la possibilitat de comptar, hui dia, amb un Centre d’Interpretació de la indústria i de l’entorn BIC del Molinar el valor patrimonial del qual té transcendència a escala nacional com acredita la seua inclusió en el Pla Nacional de Patrimoni Industrial”, ha afirmat la regidora de Patrimoni Històric, Lorena Zamorano.
D’altra banda la Junta de Govern va aprovar l’ocupació de la Fàbrica Els Solers del Conjunt Històric del Molinar d’Alcoi, un pas més dins en el procediment per a l’expropiació del 6,35% de la Fàbrica de Els Solers-Molí de Ferro que va començar el mes de febrer i que segueix el seu curs.

 

Fàbriques del Molinar