La nostra ciutat té per primera vegada un Pla d’Accessibilitat en el qual es treballa per millorar aquest aspecte en la ciutat, a més aquesta legislatura és la primera vegada en la història de la ciutat en què existeix una regidoria centrada en aquesta comesa específica, entenent l’accessibilitat com una matèria transversal, per aquest motiu es contemplen moltes actuacions que no són específicament del Pla d’Accessibilitat, però que comporten una inversió en aquesta qüestió. L’ajuntament invertirà 1.253.637,82 euros en accessibilitat aquest any.
Dins del Pla Integral d’Accessibilitat, es pretén dur a terme la millora de l’accessibilitat en diverses zones del municipi, així com la millora de les infraestructures i mobiliari municipal que permeten l’accessibilitat universal a tota la ciutadania, especialment a les persones amb diversitat funcional o les persones majors, adaptant les infraestructures a la normativa i dotant de nous i millors equipaments a la ciutat. La inversió que es portarà a terme en aquest apartat són 411.997,71 euros.
En concret les actuacions consistiran en la reubicació o eliminació de senyals del mobiliari municipal, nou disseny i ubicació de passos per als vianants, substitució de paviments i vorades, eliminació de buits i escocells en la via pública, reubicació de fanals i semàfors, així com l’adaptació dels semàfors amb senyalització visual i acústica, nou disseny de places d’aparcament per a minusvàlid, reubicació de passos de zebra i embornals, reasfaltat de calçades i repintat de la senyalització horitzontal.
S’actuarà en diverses zones de la ciutat en concret en el carrer Banyeres del barri de Batoi, el carrer Santa Rosa, també en el Centre-Zona Alta als carrers Alarcón, Zorilla, Capellà Navarro i Echegaray, també en l’Avinguda Joan Gil Albert i a l’Eixample, en concret en els carrers Espronceda, Francesc Perera, Pont de Sant Jordi, Isabel la Catòlica i Barranc del Cint.
Cal tindre en compte que totes les obres que realitza l’Ajuntament obliguen a les empreses adjudicatàries a l’aplicació de la Llei d’Accessibilitat i a més es treballa per aplicar mesures d’accessibilitat en els serveis municipals, com la versió web accessible, en els museus i plaques turístiques de la ciutat, la retransmissió del Ple en la llengua de signes, permeten que Alcoi siga un lloc que pensa en tota la ciutadania independentment de la seua situació funcional.
Cal assenyalar que en diverses obres dutes a terme hi ha una part que es dedica a accessibilitat, en total s’ha invertit 210.954,39 euros en actuacions com la duta a terme en el barri dels Clots on s’han fet accessibles els passos de vianants i les voreres, places d’aparcaments accessibles i paviment direccional en els aparcaments del carrer Alacant, Sant Joan i Sant Bonaventura, passos per a vianants i voreres en carrer Gurugú i Sant Mateu, i pas per a vianants sobreelevat en carretera Banyeres i carretera Font Roja. A més, dins de la intervenció en el barri de La Sang, una part ha anat destinada a l’accessibilitat, en concret a l’ampliació de l’itinerari de vianants amb una superfície conforme a la norma, així com la senyalització, també s’ha millorat l’accessibilitat de la Casa Consistorial i del barri de les Llometes.
També és important recordar les obres realitzades per a millorar l’accessibilitat, s’han invertit 362.939,50 euros en la creació d’una plataforma única, tant en el carrer Sant Francesc com en la placeta de la Creu Roja i Plaça Ramón y Cajal.
Cal recordar que l’Ajuntament d’Alcoi va adquirir un total de 40 tauletes electròniques per implementar el sistema S-Visual i que tots els Departaments foren accessibles per a les persones sordes. La inversió ha estat de 9.055,16 euros per a les tauletes. A més es dediquen 2.046 euros per al servei de videointerpretació per a persones sordes.
De la mateixa manera, cal indicar dues actuacions que estan en marxa en aquests moments, per una banda s’està treballant per l’accessibilitat de l’Àgora i a més de les actuacions tant de la plaça Ramon i Cajal com carrer Sant Mateu que com ja es va explicar facilitarien l’accés a aquest espai al fer accessibles les voreres. Durant aquests dies s’està intervenint en la instal·lació d’una rampa per fer accessible l’accés des de la plaça Ramón i Cajal amb una inversió de 19.177,05 euros.
Així mateix i dins del Pla Edificant s’està portant a terme les actuacions en l’Escola Oficial d’Idiomes, en concret la instal·lació de l’ascensor i reforma dels lavabos, on la part destinada a accessibilitat és de 137.019,89 euros, el 36,52% del total. Igualment és important indicar que el projecte d’adequació i ampliació de l’IES Andreu Sempere, que està en la fase de redacció del projecte i que suposarà un import total de vora 4 milions d’euros, dedicarà 100.448,12 euros a l’accessibilitat.
El regidor d’Accessibilitat Universal, Jordi Martínez, ressalta que «Som el govern que més ha treballat per millorar l’accessibilitat en aquesta ciutat, ja que, estem convençuts de la importància de tindre un Alcoi adaptat a totes les persones. No treballem només en el Pla d’Accessibilitat, per a nosaltres és un tema transversal i que apliquem a totes les obres que es porten a terme. Hem treballat molt i ho seguirem fent, continuarem invertint per tindre la ciutat més accessible possible».