Alcoi continua guanyant habitants. Les recents dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) situen la població d’aquesta ciutat en els 59.354 habitants, la qual cosa suposa la xifra més alta dels últims cinc anys i consolida la tendència que es manté d’algun temps a aquesta part, que passa perquè la ciutat resulta atractiva per a viure en ella i atrau nous habitants.

L’última xifra aportada per l’INE, que es refereix a 1 de gener de 2020, recull un creixement en 360 persones en un any, fins a situar-se en els 59.354 ciutadans, enfront dels 58.994 residents que es comptabilitzaven a 1 de gener de 2019. No obstant això, l’augment és major si tenim en compte el creixement vegetatiu, ja que ha resultat negatiu en 133 persones, la qual cosa implica que en total la nostra ciutat ha atret 493 persones en l’últim any.

Cal tindre en compte que el creixement vegetatiu és negatiu des de fa ja una dècada, que implica més defuncions que naixements al llarg de tots aquests anys. En 2019 van ser empadronats a Alcoi un total de 408 nounats, mentre que van morir 541 persones que estaven empadronades en aquesta ciutat, la qual cosa suposa un creixement vegetatiu negatiu en 133 persones. Aquesta situació no és exclusiva de la nostra ciutat, sinó que es tracta d’un problema pràcticament general de la societat actual.

La baixa natalitat ha estat darrere dels descensos que es van donar en el padró de 2017 i 2018, ja que el creixement vegetatiu va ser negatiu per damunt de la pèrdua global d’habitants en cadascun d’eixos anys.
A més de la població oficial, que és la que registra l’INE, i l’última actualització del qual situa el padró d’Alcoi en els 59.354 habitants, s’estima que a la ciutat hi ha una població flotant d’unes 2.000 persones, que són aquelles que resideixen, bé de manera temporal com poden ser els estudiants o permanent, però no es troben empadronades.

L’alcalde, Toni Francés, valora de manera positiva les últimes dades de l’INE respecte al padró, “ja que estem guanyant habitants, un fet que és molt important per a la ciutat. Amb les últimes xifres a la mà es confirma una realitat que s’ha repetit en els últims anys, com és que la nostra ciutat resulta atractiva per a viure i que facilita oportunitats d’ocupació, per la qual cosa atrau nous habitants”. Afig que “hem estat treballant en accions perquè Alcoi siga una ciutat atractiva, que atraga nous residents, i d’acord amb les dades dels últims anys s’està aconseguint. En qualsevol cas, continuarem insistint en noves accions i projectes que ens permeten continuar creixent”.

L’alcalde és conscient del problema de la baixa natalitat i del repte que suposa canviar aquesta tendència que es dóna de forma pràcticament general en tota la societat actual, per la qual cosa remarca la importància de les polítiques de suport als alcoians i alcoianes perquè decidisquen tindre fills i fixen en aquesta ciutat el seu projecte de vida.