La Junta de Govern va aprovar la liquidació dels resultats de la recollida selectiva de residus d’Alcoi des de gener fins a juny el que ha suposat uns ingressos per a l’Ajuntament d’Alcoi de 147.991,81 euros. Recordem que l’Ajuntament ‘cobra’ pels envasos, paper/cartó i el vidre, mentre que li toca ‘pagar’ pel contenidor de resto. Per tant és molt important fer una bona utilització dels contenidors i reduir el mínim possible el que es deposita en el contenidor gris perquè comportarà un benefici per a tota la ciutadania.
El regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre, explica que «Reciclar bé, representa ingressos per a la ciutat i per tant totes i totes guanyem de la selecció i separació de les diferents fraccions. En el primer semestre teníem unes bones xifres que segur milloraran en el segon amb la instal·lació del contenidor marró que possibilita el compostatge, una de les millors formes per a combatre les afeccions al Medi Ambient per el tractament i gestió dels residus».
Durant el termini liquidat, és a dir els 6 primers mesos de l’any s’ha reduït de forma considerable la quantitat de residus depositats en el contenidor gris, on van les restes, el que suposa a més d’un un cost econòmic un mediambiental. Les restes per les quals es paga s’enterren en abocadors, es cremen o van a cimenteres amb els problemes mediambientals que això genera. En canvi, els contenidors groc, verd i blau van a diferents plantes de reciclatge situades en Sant Vicent, Villena, Benidorm i Elda.
En el primer semestre de l’any s’ha depositat 6.519,29 Tones en el contenidor gris, 528 menys que en el mateix termini que el passat any i 900 menys que els anys anteriors el que demostrà una evolució i que cada vegada la gent d’Alcoi està més conscienciada i fa una millor selecció a l’hora de depositar els residus en els contenidors.
Pel que respecta als altres contenidors han augmentat les xifres de paper i cartó i envasos. En el cas de paper i cartó s’ha arribat a 634,13 tones recollides, 42 més que en 2019 un any de record i per exemple 180 més que 2018, xifres que milloren si retrocedim més en el temps, per exemple són 300,57 tones més que l’any 2015. Pel que respecta als envasos en 2020 s’han recollit 596,82 tones, 75,9 tones més que l’any 2019 i 155,09 més que en 2015.
Finalment cal assenyalar que en el vidre hi ha una lleugera disminució, però hem de tindre en compte que aquest any no hi ha hagut festes, unes dates on augmenten molts aquests residus. Així en el primer trimestre de 2020 s’han recollit 375,40 tones, 9,6 menys que en 2019. Tot i això són xifres que milloren la resta d’anys seguint la comparativa amb 2015 són 27,4 tones més durant aquest any.
Recordem que en 2020, Alcoi també ha començat a implantar el contenidor marró, dedicat a les restes orgàniques, un pas important que suposarà un major reciclatge, ja que aquestes deixalles es reconverteixen en compost industrial i, per tant, es col·labora en l’Economia Circular i el reciclatge de la matèria. L’ús d’aquest nou contenidor que funciona amb clau per a garantir una correcta utilització també ajudarà a reduir allò que s’aboca al contenidor gris. A banda de donar clau a la ciutadania que vullga fer ús del contenidor, sol·licitant-ho al telèfon 965537127 o el correu organic@alcoi.org, també s’arreplega l’orgànica a usuaris considerats grans productors, com residències, mercats o menjadors escolars, oferint-los un contenidor molt a prop o el servei porta a porta.