Alcoi ha passat de tindre 7 vehicles híbrids en 2016 a un total de 128 en 2020, un any que encara no ha finalitzat, el que suposa un augment d’un 1728,57%. Les persones que adquireixen un cotxe elèctric o híbrid tenen una bonificació en l’impost de circulació del 75% en el primer any i el 50% a partir del segon.
Una de les prioritats del Govern Local és la reducció de la contaminació i de les emissions de CO₂ en la nostra ciutat, per complir amb aquests són objectius es porten a terme diferents accions, una d’aquestes són les bonificacions en les ordenances fiscals.
En aquest cas podem observar una gran evolució. En 2016 hi havia 7 vehicles híbrids, i es van bonificar 334,65 euros. En un any es va augmentar un 71,43%. L’any 2018 el Govern local va prendre la decisió d’augmentar les bonificacions passant del 50 % el primer any i el 25 a partir del segon a les xifres actuals del 75% i el 50%, i les xifres van augmentar un 414,29% respecte al primer any i en 2019, un 857,14 % en comparació amb 2016. Des de principi d’any ja s’ha arribat a 128 vehicles híbrids en Alcoi, dels quals 82 es beneficiaran de la bonificació del 75% i 46 de la del 50%, l’import bonificat no es pot saber encara fins que no es tanque l’any. Cal destacar que en un any tan complicat la xifra duplica la de l’any anterior i arriba a un 1728,57% més que en 2016.
«Per al nostre Govern la sostenibilitat és un element clau, treballem per la transició ecològica de forma transversal des de totes les regidories perquè és un objectiu comú. Tots sabem que aquest any és un any difícil i tot i això hem duplicat el nombre de vehicles híbrids en Alcoi, això demostra que la ciutadania també està cada vegada més conscienciada. Nosaltres seguirem treballant per millorar la sostenibilitat, perquè no només millorem la nostra qualitat de vida, també pensem en l’Alcoi del demà», ha destacat la regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó.
Recordem que l’ajuntament d’Alcoi invertirà 4,5 milions d’euros en l’estratègia de descarbonització energètica i busca complir amb els objectius marcats a la Unió Europea per a l’any 2030 de reducció d’emissions. Durant els últims 4 anys l’Ajuntament ha invertit 360.000 euros en plantes fotovoltaiques aconseguint una producció d’energia verda de més de 300.000 kw anuals. Els pròxims tres anys s’invertiran 2,5 milions en aquesta línia. Amb les mesures aplicades els últims 4 anys, l’Ajuntament ha aconseguit reduir un 10% el consum energètic i un estalvi anual de més de 270.000 €, reduint 1.000 Tm d’emissions de CO₂, unes xifres que continuaran millorant amb les pròximes inversions previstes.
En els últims quatre anys l’Ajuntament ha invertit més de 800.000 euros, i per als pròxims tres anys s’invertiran 2 milions d’euros per a millorar l’eficiència energètica a través del canvi a lluminàries led, gestió intel·ligent amb l’objectiu de reduir el consum energètic i les emissions de CO₂.
També és important remarcar que el govern municipal d’Alcoi va acordar bonificar els impostos d’activitats Econòmiques, el de Construccions Instal·lacions i Obres i l’IBI a aquells que aposten per les energies sostenibles.
Seguint amb aposta per les energies renovables dins de les línies estratègiques del pla director Smart City de la ciutat d’Alcoi, cal destacar que en els últims anys el govern municipal ha col·locat a més de les 17 instal·lacions fotovoltaiques en edificis municipals, una desena de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. A més, cal recordar que l’ajuntament va adquirir vehicles elèctrics per a la Brigada d’Obres i que la flota de l’empresa que fa el servei de neteja i recollida de residus també ha incorporat molts vehicles elèctrics, fomentant una mobilitat sostenible, igualment s’han adquirit dos vehicles per a la Policia Local, híbrids tots dos.
Finalment indicar que l’Ajuntament també ha dut a terme subvencions que complementen les de la Generalitat Valenciana per adquirir vehicles de mobilitat personal i va construir l’any passat l’eix per a ciclistes i vianants, mesures per afavorir la mobilitat sostenible.