L’Ajuntament d’Alcoi segueix millorant la seu electrònica. En aquest cas ha canviat la imatge de portada, aconseguint un disseny web ‘responsive’ o adaptatiu. Una tècnica de disseny web que busca la correcta visualització d’una mateixa pàgina en diferents dispositius. Des d’ordinadors d’escriptori a tauletes i mòbils.

Aquesta mesura s’ha dut a terme tenint en compte que cada dia s’accedeix a llocs web des de tota mena de dispositius; ordinador, tauleta, telèfon intel·ligent, el que fa que el web s’adapte a les diferents grandàries d’aquests. El nou disseny redimensiona i col·loca els elements de manera que s’adapten a l’ample de cada dispositiu permetent una correcta visualització i una millor experiència d’usuari.

El regidor de Modernització de l’Administració, Alberto Belda, indica que: «la web responsive és considerada hui dia la millor pràctica possible en el disseny web, nosaltres seguim amb el nostre objectiu que és facilitar l’accés a l’administració electrònica al nombre més gran de persones, amb aquesta iniciativa l’aconseguirem. Hem de destacar que la tramitació electrònica redueix el nivell de pèrdua de temps evitant cues. L’administració sense papers pretén reduir els temps de tramitació dels expedients i de la signatura de les diferents propostes, facilitant la signatura a mobilitat dels responsables. Menys tràmits per als ciutadans, reutilitzant documents ja aportats i evitant el desplaçament fins a les seus físiques, podent consultar i sol·licitar informació les 24 hores del dia dels 365 dies de l’any. També permet eliminar les despeses de paper, tinta i magatzem físic d’expedients i documentació en general».

Recordem que el passat estiu ja es va fer una millor que va permetre que el nombre més gran possible de persones puga realitzar els tràmits a l’incorporar per a tots els tràmits i notificacions de la seu electrònica la plataforma del ministeri Cl@ve. Fins aquell moment era necessari el certificat electrònic o la signatura digital que tenen moltes menys persones.

Del total de 275 tràmits que es poden realitzar a l’ajuntament, existeix la possibilitat de realitzar 264 via administració electrònica, entre altres es pot realitzar l’alta i baixa d’animals en el registre municipal, Celebració de matrimoni civil i parella de fet, Voluntariat Ambiental en prevenció d’incendis forestals, Ús d’espais en centres educatius municipals, Turisme rural i esports en espais naturals, Trasllat de les restes d’una unitat d’enterrament, Treballs de camp sobre Emergències i Protecció Civil, Teleassistència domiciliària per a persones majors, Diferents taxes, targetes especials, subvencions, llicències, sol·licituds relacionades amb el títol de valencià de la Junta Qualificadora, altres relacionades amb els contenidors de residus urbans, plagues urbanes, serveis de neteja, d’informació turística, d’informació sobre punts de la xarxa d’aigua potable (pressió, cabal…), d’informació cartogràfica municipal, entre altres, també es poden sol·licitar diferents bonificacions i autoritzacions, així com queixes i reclamacions, sol·licitud d’ocupació de la via pública, oposicions i concursos. En aquest enllaç està el llistat complet.
La seu electrònica facilita l’accés als serveis d’Administració Electrònica que l’ajuntament d’Alcoi posa a la disposició de ciutadans i empreses en compliment al qual s’estableix en la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic. A través d’aquest sistema la poden exercir el seu dret d’accés a la informació i realitzar les seues gestions amb l’Ajuntament. Aquests tràmits tenen la mateixa validesa que els efectuats de manera presencial.
Cal ressaltar la seguretat d’aquest sistema, ja que tota la informació de caràcter personal viatja xifrada, els Certificats Digitals garanteixen la identitat de totes dues parts. Les dades personals que s’envien per Internet estan xifrats i, una vegada que són guardats en els sistemes de l’Ajuntament s’utilitzen els mitjans necessaris per a protegir-los, en compliment de la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seua normativa de desenvolupament.
També és important assenyalar que es pot accedir a la seu electrònica i realitzar tràmits durant 24 hores els 365 dies de l’any. És important assenyalar que per a tràmits en els quals es tinguen en compte terminis, els realitzats en dies inhàbils s’entendran efectuats el primer dia hàbil següent.