Després de completar tots els tràmits exigits per la Llei de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, inclòs un mes d’informació pública, i passar pel Ple de 31 de juliol de l’Ajuntament d’Alcoi, la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, ha homologat el Pla Territorial Municipal enfront d’emergències del municipi d’Alcoi. El Pla es pot consultar a la pàgina web de l’Ajuntament.

Una vegada aprovat aquest Pla, ara s’actualitzaran els plans especials de risc d’incendis forestals, actualment en elaboració, el de risc d’inundacions i el de risc de moviments sísmics.
Recordem que aquest Pla va estar en exposició pública des del 3 de juny fins al 3 de juliol sense que es registrés cap al·legació per part de cap administració ni per ningú.