El Consell Econòmic i Social d’Alcoi va aprovar en la vesprada d’ahir el Pla Industrial d’Alcoi ‘ImpulsAlcoi’. El pla comprén totes les mesures, actuacions i programes adreçats a incrementar el pes de l’activitat industrial a Alcoi, fomentar l’aparició d’activitats més intensives en tecnologia i coneixement, que incrementen la competitivitat i el valor afegit de les empreses, i, per extensió la riquesa i el benestar de la població. El pla incorpora més de 30 propostes que han traslladat els membres del CES.
El Pla Director d’Impuls Industrial naix de la necessitat de coordinar i potenciar totes les accions encaminades al desenvolupament industrial de la nostra ciutat, tant aquelles que ja s’estan realitzant, com les accions noves que es proposen en aquest document, així com alinear aquestes amb els objectius de desenvolupament urbà sostenible, intel·ligent i innovador, principis en què es basa el model de ciutat d’Alcoi. L’objectiu del Pla és impulsar les accions encaminades a reforçar i incrementar el pes de l’activitat industrial al nostre territori.
La consecució d’aquests objectius s’articula basant-se en distintes accions, associades a les quals es desenvoluparan distints projectes operacionals. El pla industrial ‘ImpulsAlcoi’ té 28 accions concretes englobades en sis grans eixos d’acció: posicionament i promoció, talent humà, impuls industrial, transició ecològica industrial, modernització àrees industrials i impuls, innovació i digitalització industrial. El pla es pot consultar en http://impulsalcoi.org.
«L’Ajuntament és un motor de la ciutat i amb el caràcter industrial d’Alcoi, aquest Pla i les diferents accions alineades amb les polítiques europees i amb els objectius de desenvolupament sostenible volem reforçar encara més la política industrial del nostre municipi que sempre ha sigut una prioritat per aquest Govern des que vam assumir la responsabilitat a la ciutat d’Alcoi, una ciutat que va ser, és i serà una ciutat industrial. Aquest Pla l’ha aprovat el Consell Econòmic i Social, vull agrair la participació i el suport de tots, aquest és un òrgan de participació en el que estan representades a més de totes les forces polítiques, les associacions i entitats empresarials, comercials, sindicals, i educatives de la ciutat», ressalta l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés.
El Pla Director d’Impuls Industrial d’Alcoi planteja un horitzó a curt termini des del 2020 fins al 2023, però amb la ferma intenció de crear i assentar els fonaments d’una xarxa empresarial industrial amb una sòlida implantació a la ciutat per a la generació de recursos econòmics que redunden en l’ocupabilitat dels seus ciutadans i en la millora de la mateixa ciutat; per tant, aspirant que la seua inèrcia millore significativament aquest sector a llarg termini.
Són elements imprescindibles en una política industrial eficaç, una indústria intensiva en coneixement, orientada a productes d’alt valor afegit, sustentada en una mà d’obra qualificada, amb capacitat d’adaptació als canvis, que adquireix les competències necessàries en cada moment mitjançant programes formatius “ad hoc” continus i eficients, a través d’una oferta formativa universitària i de Formació Professional, que satisfaça les necessitats presents i futures de la indústria.
Aquest document se situa dins del Pla Estratègic de Ciutat 2019-2025, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i de l’Agenda Urbana 2030. Està emmarcat en una de les accions Estratègiques del Pla Estratègic 2019-2025 Alcoi demà, concretament en l’Eix Estratègic de Desenvolupament Econòmic, en què s’estableix com a prioritari el foment de la Competitivitat del teixit empresarial de la ciutat, dins d’una estratègia encaminada a millorar les condicions en què es desenvolupa l’activitat industrial i a donar suport al seu creixement.