La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament d’Alcoi prop de 97.000 euros destinades a fer activitats extraescolars i de reforç educatiu per pal·liar els problemes que ha generat la Covid-19 a l’hora de portar a terme aquestes iniciatives. La regidoria d’Educació va presentar un projecte dut a terme pel departament al Consell Escolar, màxim òrgan de representació del sistema educatiu d’Alcoi, amb tots els agents educatius de la ciutat, sindicats, professorat i directors de públics i concertat, gent de serveis dels centres educatius, associacions de pares i mares d’alumnes i la regidoria d’Educació. El Consell Escolar Municipal va revisar el projecte, va poder fer les seues aportacions i el va considerar el més adequat a les necessitats educatives d’Alcoi.

El programa està basat en tres grans apartats: Activitats lúdic-esportives en els patis dels col·legis públics durant els caps de setmana, subvencions per al reforç educatiu i activitats culturals.

Pel que respecta a les activitats lúdiques-esportives en els patis, era una iniciativa en la qual es treballava en la regidoria des de feia temps. Són activitats obertes a tota la infància de la ciutat. Per dur-les a terme les realitzen les mateixes empreses encarregades de les activitats extraescolars dels centres educatius públics perquè es busca un doble objectiu, en primer lloc que els escolars puguen seguir gaudint d’activitats i en segon i no menys important afavorir a les empreses locals i que no perden el treball que ja tenien contractat i que a causa de la Covid-19 l’hagueren perdut.

La línia de reforç educatiu és la més important. Més de 200 escolars de la ciutat de famílies amb baix poder adquisitiu podran tindre classes de reforç en acadèmies privades locals gràcies a la subvenció que se’ls ha atorgat amb aquest programa. De la mateixa manera que amb la resta de línies es compleix un doble objectiu, aconseguir eliminar les desigualtats possibilitant que les famílies amb més dificultats econòmiques puguen accedir a les classes de reforç i també que les acadèmies locals puguen seguir amb el seu treball perdent el nombre més baix de l’alumnat possible.

Finalment la tercera línia se centra en les activitats culturals, seguint el mateix doble objectiu fer que els escolars puguen dur a terme a l’aula les activitats que hagueren fet amb l’eixida trimestral i reforçant als artistes i empreses de serveis locals. Es tracta d’activitats adaptades a cada època de l’any. En Nadal s’han dut a terme tres: tallers de treballs manuals, Teatre de Nadal amb la Bruixa Xocolata i visites guiades per la ciutat amb els personatges del Tirisiti.

«És important destacar en primer lloc el gran treball realitzat pel personal tècnic que ha fet el projecte. Aquest no és un projecte del PSOE, és un projecte de la Regidoria d’Educació d’Alcoi, s’ha buscat la participació del Consell Municipal d’Educació, que és el màxim òrgan de representació de l’ambit educatiu d’Alcoi i tots els agents que el formen després de fer l’anàlisi i avaluació de la situació de la ciutat en l’àmbit educatiu ha proposat aquestes activitats que estan consensuades amb tot el teixit educatiu», explica el regidor d’Educació, Alberto Belda.

Cal destacar que la subvenció que es va demanar era de 87.000 euros, però donada la magnitud del programa s’han concedit 10.000 euros més. No obstant des de la regidoria d’Educació es consignarà una partida en el pròxim pressupost municipal per continuar amb aquest programa i poder seguint duent-lo a terme per eliminar les desigualtats i afavorir que tot l’alumnat d’Alcoi tinga les mateixes oportunitats educatives.