L’Ajuntament d’Alcoi rebrà un total de 9.583 euros corresponents a l’assignació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a Municipis Turístics de la Comunitat Valenciana per a l’exercici pressupostari 2020.

Aquesta línia es destina a Alcoi, ja que està reconegut com a municipi turístic conforme a la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat. L’objectiu d’aquesta ajuda és finançar globalment les activitats i serveis que els corresponen en virtut de les competències assumides segons la legislació vigent.

L’import es distribueix per a cada municipi turístic en funció del seu nombre total de places en allotjaments reglats segons la informació disponible a 1 de gener de cada any en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, ponderades pels següents coeficients correctors aplicables a cadascun dels diferents trams poblacionals. En el cas d’Alcoi correspon a 0,80%.

“La recepció d’aquests fons contribueix a finançar amb inversions supramunicipals el desenvolupament turístic del nostre municipi i són fonamentals per a la seua consolidació i projecció turística”, destaca la regidora de Turisme, Lorena Zamorano.