Un total de 29 persones de la nostra ciutat s’han beneficiat de les ajudes directes que va crear la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica regulades dins del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2020 per a facilitar una solució residencial immediata a les persones víctimes de violència de gènere, a les persones que hagen patit desnonament de l’habitatge habitual, a les persones sense llar i a altres persones especialment vulnerables afectades directament o indirectament per la Covid-19. Les ajudes han tingut un import per persona que van des dels 500 al 2.450 euros, fins a arribar a un total de 31.321,24 euros.
Pel que respecta al destí de les ajudes, el 52% de la quantia total de la subvenció s’ha destinat al pagament dels lloguers de les persones interessades que no podien fer front al pagament. En 8 sol·licituds es valora que s’ha evitat el possible inici d’expedient de desnonaments davant del gran deute acumulat evitant el risc d’exclusió social que suposa la pèrdua de l’habitatge.
Cal destacar que s’han atés un total de 29 unitats de convivència especialment vulnerables minimitzat l’impacte de la COVID-19 afavorint la permanència a l’habitatge habitual, mantenint així l’arrelament al seu barri.
Un total de 6 sol·licituds han quedat excloses per no reunir els requisits d’aquesta convocatòria.
La regidora d’Habitatge, María Baca, afirma que: «Considerem que és una línia d’ajudes molt necessària que serveix a l’administració local com a eina per poder donar una resposta més àgil i complementària en aquests moments a col·lectius que presenten una situació de gran vulnerabilitat a l’àmbit social i econòmic en un context de pandèmia. Valorem de manera positiva les mesures que s’estan implementant des de la conselleria que junt amb altres ajudes que hem ajudat a tramitar, com són les de lloguer ordinari, per a joves i afectats per la covid-19 estan servint per a donar suport a la ciutadania en aquests moments tan difícils».