L’Ajuntament d’Alcoi, tenint en compte la situació actual provocada per la Covid-19, ha pres més mesurades per a afavorir a la ciutadania que se sumen a altres com l’exempció del pagament de les barres per a l’hostaleria o la rebaixa de la taxa del fem per a hotels i residències.

Tal com ja es va fer l’any passat quan es va decretar l’estat d’alarma que impedia la mobilitat personal excepte per a determinades situacions enguany també s’ha ajornat el pagament d’algunes taxes perquè la ciutadania puga afrontar-les millor. L’estat d’alarma paralitzava els terminis i des de l’Ajuntament es van prolongar fins mesos després de la seua finalització.

En concret, en les taxes de vehicles i guals s’ampliarà el període de pagament voluntari fins a 30 de juny. Al mateix temps s’ampliarà el període de pagament voluntari de la taxa de fem fins a 23 de juliol.
Igualment cal destacar que es compensaran diferents taxes a conseqüència de les mesures de tancament decretades per la Generalitat i que afecten l’hostaleria entre altres, és el cas per exemple de la taxa de terrasses i vetlladors.

Al mateix temps cal assenyalar que els rebuts domiciliats seran remesos a les entitats amb la periodicitat ordinària, és a dir març per a guals i vehicles i maig per al fem, i en aquests casos els contribuents que mantinguen aquesta periodicitat es continuaran beneficiant de les bonificacions del 5% i 2%.

“Estem vivint una situació excepcional que també requereix mesures excepcionals i des de l’ajuntament volem donar totes les facilitats possibles perquè la crisi provocada pel Covid afecte de la menor manera possible a les famílies de la nostra ciutat. El pròxim pressupost inclou una partida d’inici de 700.000 euros per a complementar totes les ajudes que vagen sorgint com el Pla Resisteix de la Generalitat al qual ja s’ha adherit aquest ajuntament”, ha explicat la regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó.