La passada setmana van tindre lloc reunions del regidor de Cultura amb les 5 Comissions que formen part del consell, un compromís que es va adoptar a l’últim Ple del Consell de Cultura.
En les reunions es van tractar diferents temes del pressupost i dels projectes de les Comissions. Es va arribar a l’acord perquè totes les comissions elaboren un llistat de persones a tindre en compte per al projecte de fonts orals. També es van comprometre a elaborar un llistat d’entitats per digitalitzar els seus fons i arxius. Alguna de les comissions va proposar mantenir reunions amb altres regidors per informar de diferents gestions.
Cal destacar el compromís de la regidoria amb les comissions d’anàlisis i avaluació de l’estat de les instal·lacions escèniques, expositives i culturals en general, per generar manuals d’usos dels espais per tal de sol·licitar-los, proposar projectes o projectes a realitzar en ells i protocol·litzar l’accés. Es contempla també que l’anàlisi no només siga dels espais, i avaluar també en un futur la programació, exposicions i comunicació amb totes les comissions i tots els partits polítics que formen part del consell.
Finalment indicar que també es proposarà ben aviat una data per fer una reunió en la qual participe un representant de cada partit polític, els presidents de cada comissió del Consell i el president del Consell que és l’alcalde d’Alcoi i el regidor de cultura amb la Plataforma ‘Alcoi serà cultural o no serà’.
Recordem que l’any 2018 es va crear el Consell de Cultura, un òrgan de participació encarregat de la gestió cultural, a través de cinc comissions: lletres, arts plàstiques, arts escèniques, música i el patrimoni material i immaterial. L’accés a aquestes Comissions no està restringit, qualsevol pot formalitzar l’ingrés i aglutinen particulars i entitats representatives de la ciutat.
«El Consell de Cultura és un òrgan de participació en el que tots i totes tenen veu, en el poc temps de vida que té ha dut a terme diverses iniciatives com la consolidació dels premis Ciutat d’Alcoi i la creació del premi Isabel-Clara Simó, és el Jurat dels Premis 9 d’Octubre, la mostra de Teatre Amateur, TEATRAM i moltes altres activitats i accions. Seguirem treballant de forma participativa per millor la Cultura de la nostra ciutat, escoltant totes les veus i buscant les millors opcions», ha conclòs el regidor de Cultura, Raül Llopis.