L’Arxiu Municipal d’Alcoi ha restaurat dos dels seus documents medievals del segle XIV: un llibre de la cort dels justícies Ferrer de Segarra, Pere de Sagra i Barceló Renau (1307-1310) i un llibre de la cort del justícia Berenguer Berenguer (1332). El treball ha estat realitzat pel taller de restauració Sánchez&Príebe, de València, amb un pressupost de 4.520 € incloent-hi les despeses de transport i assegurança.
Segons l’informe elaborat pels restauradors, els dos documents es trobaven en mal estat de conservació, la qual cosa inhibia la seua consulta. Els principals danys havien estat originats per microorganismes i per l’acció d’insectes, amb deterioració en els marges dels volums i pèrdues del suport d’escriptura. Les parts finals dels documents també presentaven abundant pèrdua de suport físic, la qual cosa impedia la seua consulta. Les enquadernacions també presentaven deteriorament per deformacions i pèrdues del suport documental.
Els principals objectius de la restauració han consistit a frenar el procés de desintegració i deteriorament i el restabliment de la integritat dels documents per a permetre la seua consulta i garantir una conservació òptima a partir d’ara.
Els documents requerien per les característiques dels danys un tractament en humetat per a consolidar i estabilitzar el suport de paper. D’esta manera s’ha realitzat un laboriós i artesanal procés de restauració consistent, entre altres treballs, en el desmuntatge dels volums, neteja mecànica i manual dels fulls, reintegració de les pèrdues de paper i pergamí, rentat en aigua enriquida amb carbonat càlcic, desacidificació, assecat i allisat en premsa, formació de bifolis i quaderns, i cosit final.
Per assegurar la seua conservació s’han elaborat unes caixes de conservació seguint la normativa internacional.