La Brigada Forestal d’Avalem Experiència ha acabat aquesta setmana treballant fins a l’últim moment amb diferents tasques a la ciutat. Han actuant sobre els pins a l’entrada del cementeri, ja que va a fer-se una actuació en aquesta zona i alguns d’aquests pins estaven prou degradats i amb perill de caure pels forts vents que estem patint últimament.
Per altra banda, juntament amb la Brigada de la Font Roja, han netejat els marges de les carreteres de Sant Antoni cap a la zona de la Canal, de la zona del Pinar d’Asensi i del Preventori cap a la zona de Casetes de Mariola. Aquest treball es fan amb el tractor amb braç triturador que té cedit l’ajuntament al Parcs Naturals de Font Roja i Serra de Mariola. Amb aquesta maquinària es permet treballar i triturar totes les herbes i plantes per poder netejar els marges de les carreteres i evitar la invasió de la vegetació sobre aquestes.
També s’ha fet una repoblació en la zona de descans de l’itinerari entre Cervantes i Font del Quinzet, que hi ha baix de la fàbrica d’Aparici enfront del polígon Santiago Payá. Allí s’han plantat un total de més de 300 plantes:
17 Galers (Quercus faginea).
65 pins blancs(Pinus halepensis).
180 carrasques (Quercus rotundifolia).
51 Pins pinyoners (Pinus pinea).
A més a més s’han repassat les zones ja repoblades de baix de Cervantes i zona dels voltants del Col·legi Santa Ana, on l’aire havia arrancat alguns protectors dels plançons.
Aquestes actuacions vindran acompanyades d’un seguiment de les repoblacions, i del corresponent reg quan es considere necessari.
«Una vegada més demanem el màxim respecte per a aquestes actuacions, que estan contemplades perquè tinguen efecte a llarg termini i puguem tenir zones boscoses molt prop de les nostres ciutats. Una manera de lluitar contra el Canvi Climàtic és augmentar la massa boscosa, repoblar amb espècies autòctones i que suporten el clima mediterrani, d’aquesta manera estem afavorint també la fauna i la biodiversitat de la zona», ha afirmat el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre.