L’ajuntament d’Alcoi durà a terme un pla de recuperació física i psíquica per a tractar de pal·liar els efectes de la covid-19 entre les persones afectades.
Durant la malaltia produïda per la Covid-19 i després d’una hospitalització, les capacitats físiques i psicològiques es veuen minvades en nombrosos casos, produint afectació funcional en els pacients. L’Organització Mundial de la Salut recomana intervenir de manera primerenca i global en pacients que han patit la malaltia d’una manera severa i han passat per l’UCI. Per aquests motius es posaran en marxa aquests serveis.
Molts pacients que han patit la COVID-19 busquen tornar a la vida normal després de superar la malaltia i haver passat períodes prolongats d’ingrés hospitalari, tant en planta com en vigilància intensiva (UCI). En moltes ocasions, els pacients troben dificultats afegides per les seqüeles causades pel virus que estan afectant la seua vida diària.
En el cas de la ciutat d’Alcoi s’ha plantejat un programa d’accés gratuït per a la ciutadania del nostre municipi que es troben entre els pacients que han sigut donats d’alta en Hospital Verge dels Lliris de COVID-19 i que estan en fase de recuperació. Les persones hauran de ser remeses pel mateix hospital o disposar de l’informe que recomane el seu tractament. Aquest programa municipal té com a objectiu contribuir a millorar la qualitat de vida dels pacients d’Alcoi que han superat el llarg període d’hospitalització.
Cal ressaltar que els fisioterapeutes estan jugant un paper fonamental en la recuperació de les persones que han patit COVID-19 severa. Aquesta malaltia no acaba amb l’alta mèdica perquè moltes són les seqüeles que apareixen en els pacients. La síndrome post-UCI engloba una deterioració global: a nivell cognitiu, físic i emocional. Hi ha un mal respiratori i una pèrdua molt marcada de massa muscular amb gran feblesa generalitzada. També hi ha afectació en l’àmbit funcional, de metabolisme com les polineuropaties i els trastorns circulatoris, ja que la mateixa immobilitat afavoreix l’aparició d’edemes o trombosis venoses.
Per a això l’exercici terapèutic i els exercicis respiratoris elaborats en funció de les necessitats de cada pacient, són molt importants en la recuperació dels pacients que han passat la COVID-19, ja que ajuda a millorar l’estat físic, disminueix la dispnea, incrementa la força muscular, millora l’equilibri i la coordinació, redueix l’estrés i millora l’humor i el pensament, augmenta la confiança i millora l’energia.
Les activitats d’aquest programa multidisciplinari se centraran en la recuperació de la condició física, la teràpia respiratòria i en els efectes psicològics o emocionals. Estarà coordinat per metges i impartit per fisioterapeutes, graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, logopedes, psicòlegs o terapeutes ocupacionals, entre altres professionals especialitzats.
Pel que fa a la part física, aquests pacients avaluats pels facultatius pertinents i juntament amb els seus equips multidisciplinaris, pautaran una sèrie d’activitats físiques a realitzar en les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre. En horaris determinats i sota la supervisió dels tècnics de la instal·lació municipal. Adaptant l’activitat a les característiques dels pacients. El programa no es pot posar en marxa encara, ja que les instal·lacions esportives estan tancades per decret.
Així com les conseqüències neurològiques de la COVID i el seu impacte en la salut mental de les persones pot ser ampli i persistent al llarg del temps. Han de saber que els aspectes psicològics descrits com més habituals en el procés de recuperació de la Covid després d’un episodi greu són els següents: Ansietat, estat d’ànim baix, por de patir una malaltia greu o caure en conductes de hipervigilància respecte a l’aparició de símptomes corporals, malsons, alteracions del funcionament de la memòria, efectes sobre l’atenció, velocitat del processament mental i la funció executiva, por a l’estigma o a contaminar als altres, la confusió o el deliri, estrés, por i estat d’ànim baix, pèrdua de memòria i records invasius durant l’estada hospitalària,
Per tot això, la intervenció psicològica és important perquè evita cronificar pors, ajuda a superar els traumes i a reprendre gradualment la vida i l’activitat defugint els cicles d’hiperactivitat/hipo activitat. Per a dur a terme aquest pla es comptarà amb un equip psicològic que realitzarà les accions adequades.
“Amb aquest programa municipal gratuït volem ajudar a millorar la qualitat de vida dels pacients d’Alcoi que han superat el període d’hospitalització per la Covid i les seqüeles que els ha provocat, tindran ajuda per a la seua recuperació física i psicològica. Esperem ajudar a les persones perquè es recuperen de la millor manera possible”, ha explicat el regidor d’Esports i Salut Pública, Miguel Juan Reig.