Ecologistes en Acció del País Valencià, organització de la qual forma part la Colla Ecologista La Carrasca d’Alcoi, ha presentat davant del Tribunal Superior de Justícia valencià una demanda contra la Generalitat pels incompliments reiterats dels valors objectiu de contaminació per ozó troposfèric. La legislació obliga a complir estos valors des de l’1 de gener de 2010 i, si s’incompleixen, a elaborar i aplicar plans de millora de la qualitat de l’aire.

El fet és que els valors objectiu de contaminació per ozó s’han sobrepassat de manera reiterada en 11 de les 18 zones i aglomeracions urbanes en què es divideix el País Valencià, però la Generalitat, a pesar dels anys transcorreguts, encara no ha elaborat cap pla per a reduir esta contaminació. Per a l’organització ecologista “es tracta d’una negligència que posa en perill la salut dels 2.1 milions de valencians que viuen en les zones afectades”.

Per això, Ecologistes en Acció demana en el recurs presentat que la sentència condemne el govern valencià a adoptar de manera urgent els plans de millora de la qualitat de l’aire que la legislació exigeix.

Pel que fa a la zona Bètica-Serpis (àrea interior), segons les dades oficials de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, en l’última dècada el valor objectiu per a la protecció de la salut s’ha incomplit en quasi tots els períodes (el càlcul es fa a partir de la mitjana de 3 anys consecutius).

L’ozó troposfèric es troba en les capes més baixes de l’atmosfera. És un contaminant secundari, ja que no s’emet directament sinó que es forma a partir d’altres contaminants: els compostos orgànics volàtils i els òxids de nitrogen, procedents del trànsit i la indústria. La reacció d’estes substàncies químiques precursores provoca la formació d’ozó per efectede la radiació solar. Per això és a la primavera i a l’estiu quan les concentracions d’ozó són més altes.

Segons l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), la contaminació per ozó va provocar 1.800 morts prematures a l’Estat espanyol durant l’any 2018. Segons la mateixa Agència:

“L’excés d’ozó en l’aire té un efecte pronunciat en la salut humana. Pot causar problemes respiratoris, provocar asma, reduir la funció pulmonar i causar malalties pulmonars. Estudis a curt termini mostren que les concentracions actuals d’ozó a Europa tenen efectes adversos per a la salut, especialment a l’estiu, sobre la funció pulmonar, inflamació dels pulmons, permeabilitat pulmonar, símptomes respiratoris, major ús de medicaments, morbiditat i mortalitat. Diversos estudis europeus han revelat que la mortalitat diària augmenta amb l’augment de l’exposició a l’ozó.”

Però l’ozó no només afecta la salut humana, sinó que també afecta greument la vegetació, tant els cultius com els boscos. Els nivells alts d’ozó poden provocar una reducció del rendiment dels cultius agrícoles, la disminució del creixement dels boscos i la pèrdua de biodiversitat. L’ozó disminueix la fotosíntesi i amb això també l’absorció de diòxid de carboni per les plantes.

En el període de 2010 a 2019, el valor objectiu per a la protecció de la vegetació s’ha incomplit de manera continuada tant a Alcoi com a Ontinyent.

Ecologistes en Acció lamenta que la Generalitat no haja atés les seues sol·licituds i que s’haja limitat a anunciar que té la intenció d’encarregar una investigació sobre l’ozó, sense concretar cap calendari. “Cal actuar ja i sense excuses. Són imprescindibles mesures concretes, programades i pressupostades. La reducció dràstica de les emissions de precursors de l’ozó derivada de les mesures de confinament per la pandèmia de la Covid demostra que hi ha un marge important per a millorar la qualitat de l’aire amb mesures locals.”

“El recurs judicial contra la Generalitat pretén preservar la integritat física de les persones, evitar morts prematures i, en definitiva, actuar a favor de la protecció de la salut i del medi ambient. Per això seria una molt bona notícia que el Tribunal Superior de Justíca estimara la nostra demanda.”