La crisi sanitària global provocada per la covid-19 va obligar al departament d’Ocupació, situat en l’Àgora, a adaptar les seues accions formatives. D’aquesta forma, els tallers presencials es van paralitzar al març, complint amb la normativa establida.
Des del Servei d’Ocupació i Orientació Laboral, es va treballar perquè les persones usuàries es veren afectades en la menor mesura possible, per la qual cosa es van dissenyar i van dur a terme accions grupals de manera online a través de Webinars. Ja en l’últim trimestre de l’any, adoptant totes les mesures establides per les autoritats sanitàries i configurant grups reduïts, es va reprendre la formació sota la modalitat presencial.
Com explica el regidor d’Ocupació, Alberto Belda, “les activitats formatives dutes a terme pel personal del Departament de Promoció Económica estan destinades a desenvolupar entre les persones desocupades, les competències i habilitats necessàries per a incrementar la seua capacitat d’accedir a l’ocupació i mantindre’l. Aquest esforç es va traduir, al llarg de 2020, en un total de 132 persones beneficiades en un total de 17 accions formatives”.
Concretament, es van dur a terme els tallers de PLANIFICA’T, Taller B.A.E: CV +Canals de Recerca d’ocupació, Taller B.A.E.: Taller d’Entrevista Laboral, i Com inscriure’s a Portalemp Alcoi?
Així mateix, es van dur a terme un webinar sobre actualització del Curriculum Vitae, amb consells per a redactar un CV atractiu i altres dos, centrats en consells per a realitzar una entrevista online i en les preguntes i respostes que poden donar-se en una entrevista de treball.
Els citats webinar impartits per les tècniques d’Inserció Sociolaboral del departament, s’han realitzat en col·laboració amb ACTAIO, Acord territorial per l’ocupació i el desenvolupament local Alcoi-ibi-Ontinyent, del qual forma part l’Ajuntament d’Alcoi.
La metodologia utilitzada en els tallers, tant presencials com webinar, ha sigut participativa i activa amb la finalitat de fomentar un aprenentatge directe i dinàmic dels participants. S’alternen conceptes teòrics, amb dinàmiques i exercicis que promouen la reflexió personal i ajuden a la interiorització de noves idees, creant un clima positiu per a l’aprenentatge i l’adquisició de coneixements. A més, es treballa mitjançant la pràctica de noves estratègies en el període que transcorre entre les sessions.
Més del 50% de persones ateses en 2020 pel servei són dones
Respecte a les persones usuàries del Servei d’Ocupació i Orientació Laboral durant l’exercici 2020, s’observa que la tendència general de tots els indicadors d’orientació tant online (84 noves persones orientades) com a presencial (330 nous orientats i orientades), atencions i insercions, és que el sexe femení predomina sobre el masculí, igual que ocorre amb la població parada del municipi (existeixen més dones parades que homes), suposant aquestes més del 50% sobre el total (414). A més, el rang d’edat que destaca per damunt de la resta és aquell que comprén des dels 25 fins als 44 anys, corresponent al 43,64% (144 nous usuaris i usuàries) i al 60,71% (51 nous usuaris i usuàries) del total de participants en l’orientació presencial i online respectivament.
Pel que respecta al nivell formatiu de les persones ateses, els Cicles Formatius (FPI, FPII, Grau Mitjà i Grau Superior) (34,54%), i el Graduat en ESO o EGB (35,02%) són els nivells educatius predominants en totes dues tipologies d’orientació (online i presencial). A més, de la comparativa de perfil ocupacional de les persones orientades es pot extraure que les ocupacions de professions o oficis (36%) i operari/a (27,29%) són aquelles amb major representació, corresponent a 145 i 143 orientats i noves orientades sobre el total de nous orientats i noves orientades (414) respectivament.
A partir d’aquestes dades, es pot apreciar que el perfil dels usuaris i usuàries en el que a orientació laboral es refereix durant l’any 2020, està compost en la seua majoria per dones, d’entre 25 i 44 anys, amb experiència com a operàri/a i en professions o oficis que a més compten amb formació acadèmica.