El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant va publicar ahir l’anunci de la cessió gratuïta d’uns terrenys municipals en la Partida de Cotes Altes per al Consorci Provincial del Servei de Prevenció i Extinció d’incendis.

El procés segueix i ara les persones que es consideren afectades tenen 15 dies per fer qualsevol observació o reclamació, tal com indica el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

«En aquests terrenys vol desenvolupar-se un projecte molt ambiciós i a llarg termini per poder fer un centre d’entrenaments per realitzar pràctiques de rescat, recerca de persones, desenrunaments i apuntalaments i així poder aprofitar les ruïnes dels edificis existents, molt valuoses per a poder ser utilitzades, com si es tractarà d’un escenari reial on s’ha produït un terratrémol o la caiguda d’edificis» ha explicat el regidor de Protecció Civil, Jordi Silvestre.

Aquesta parcel·la rústica de més de 88.500 m², conté les ruïnes d’una edificació que mai va ser utilitzada, el Mas de Gormaiget, que també conté una bassa, que es rehabilitarà per complet i servirà com a punt d’aigua per als incendis i per a poder fer pràctiques.

Una gran part de la parcel·la conté camps de conreu, ja que és d’ús agrari i permetrà fer pràctiques amb els vehicles del Consorci, a la vegada que poder fer conats d’incendi. Cal recordar l’existència d’un heliport al costat mateixa, per tant estem parlant d’una instal·lació única a tota la Comunitat Valenciana.