Durant aquest any 2020 s’ha continuat amb la tendència dels últims anys de l’increment de residus i de la separació d’aquests, ja que hi ha un clar augment en les diferents fraccions reciclables. Així podem destacar un augment de 50 t en vidre, 118 t en envasos, 42 en voluminosos, 10 en roba tèxtil i per primera vegada 122 t d’orgànica. Al mateix temps hem baixat en 925 t, la fracció resto (on es barreja tot i és més difícil separar) i que es penalitzarà cada vegada més aquest tipus de residu, tant per part de les administracions autonòmiques i nacionals, amb els nous plans integrals de residus.
«Recordem que aquest govern està clarament compromés en reciclar cada vegada més i separar les màximes fraccions possibles, contribuint a l’economia circular», destaca el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre.
L’exemple més clar és el de la matèria orgànica implantat en 2020. De moment té un total de 470 usuaris i 43 grans productors entre els quals estan mercats, hospitals, col·legis, restaurants entre d’altres que han permés reciclar més de 122.000 quilos de matèria orgànica, que serà transformada en compost, que costarà menys diners tractar-la i a més a més s’evita que siga enterrada com a resto.
Pel que respecta a l’Ecoparc, recordem que es poden portar enderrocs, fusta, poda, mobles, paper-cartó, 4 fraccions de plàstic (suro blanc, PVC, plàstic dur i film), matalassos, pneumàtics, piles normals i botó, pintures, electrodomèstics, aparells electrònics xicotets, tòners i cartutxos de tinta, vidres i oli, entre d’altres. També cal recordar el servei gratuït de recollida de voluminosos al que simplement cal trucar al 900 101 843 i demanar cita perquè passen per la porta de casa a recollir qualsevol ‘trasto’ que no es dega llançar als contenidors com mobles o electrodomèstics.
Jordi Silvestre explica que «El més important és que molts d’aquests residus, són reciclats i tractats per empreses especialitzades, donant una segona vida a molts dels seus components i evitant que siguen enterrats en abocadors. Per posar un exemple clar en aquest 2020 s’han arreplegat 58 contenidors de matalassos (4250 unitats), són gestionats i separats els seus components per poder-los reutilitzar i aprofitar tota aquella matèria que es puga i evitant que paren en abocadors il·legals».
Una altra iniciativa molt interessant és un apartat nou que es crearà a l’ecoparc i que gestionarà Càritas, que consistirà a arreplegar mobles en bones condicions, per poder-los restaurar i donar-los un segon ús tal com es fa amb la roba tèxtil i d’aquesta manera es podem aprofitar els mateixos, promovent l’economia circular i fins i tot crear llocs de treball.
Recordem que Alcoi ha estat escollida com a ciutat pilot per a l’Agenda 2030, perquè s’ha marcat entre d’altres, l’Objectiu Estratègic 4 que diu “FER UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS I AFAVORIR L’ECONOMIA CIRCULAR” amb els corresponents objectius específics de fomentar el cicle dels materials i reduir els residus, afavorint el seu reciclatge. «D’aquesta manera també estem estalviant energia i lluitant contra el Canvi Climàtic i evitant enterrar matèria que pot ser utilitzada de nou, generant economia circular. Tot amb consonància amb els ODS 11 Ciutats Sostenibles, 12 Producció i Consum responsables i 13 Acció pel Clima» ha conclòs, Silvestre.