El Partit Popular ha sol·licitat per escrit al Govern municipal la convocatòria de la Mesa del Centre. La petició busca que la Mesa siga un “vertader òrgan de participació” a l’hora de decidir mesures i projectes amb els quals revitalitzar i dinamitzar el barri, segons explica la regidora del PP Amalia Payá. La regidora pretén que la Mesa del Centre es pronuncie entorn d’una desena d’iniciatives que afecten la zona.
La prioritat és que el Govern informe i consensue amb els membres de la Mesa l’aplicació de la nova ordenança de conversió en zona de vianants. En matèria urbanística, Payá afig la necessitat de definir com es durà a terme la reurbanització dels carrers adjacents a Sant Francesc i de presentar a la societat el projecte de reforma de la part alta de Sant Nicolau, entre El Partidor i la Font Redona. “Són projectes que canviaran la imatge d’una àrea declarada Conjunt Històric Artístic i que han de ser debatuts en la Mesa del Centre”, manifesta Payá.

El PP també proposa al Govern que explique en la Mesa del Centre el destí dels 100.000 euros reservats en el pressupost en concepte de Subvenció Rehabilitació Centre. “És crucial perfilar les línies d’ajudes amb els agents implicats a recuperar el barri”, recalca. Part d’aquestes ajudes queden vinculades a la nova ordenança d’Inspecció Tècnica d’Edificis. El PP també vol que el Govern detalle les novetats de la norma en la Mesa del Centre.

La regidora considera també “fonamental” el seguiment de les accions realitzades. “Per aquest motiu sol·licitem que es valore el grau de compliment de les actuacions contingudes en Estudi Reactivació Centre Històric d’Alcoi i la campanya Viure al Centre”, explica Payá. En aquest sentit des del PP se sol·licita l’elaboració d’indicadors per a l’anàlisi de l’evolució del barri i de les accions realitzades per a la seua recuperació”.

La regidora del PP insisteix que la Mesa del Centre “ha de consolidar-se com un fòrum de participació del Centre històric que servisca per a definir de forma consensuada les pròximes actuacions per a revitalitzar el barri”.