La Generalitat Valenciana ha publicat les bases per a la concessió directa d’ajudes urgents en matèria d’artesania a conseqüència de la Covid-19. La dotació d’aquestes ajudes que formen part del ‘Pla Resistir’ ascendeix a un import global de 7.000.000 d’euros.

L’objectiu d’aquestes ajudes és la concessió d’ajudes directes urgents per a fer costat als artesans, les artesanes i les pimes artesanes vinculats al món de la festa, afectats per la Covid-19, per a reforçar la seua viabilitat econòmica i garantir la continuïtat d’aquestes empreses.
La quantia de l’ajuda ascendirà a un import màxim de 7.000 euros per als artesans, artesanes i pimes artesanes que complisquen els requisits exigits, entre altres hauran d’estar en possessió del document de qualificació artesana (DCA), actualitzat degudament i expedit per la Generalitat, o d’un document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana. També hauran d’exercir la seua activitat des d’almenys l’1 de març de 2020.
La gestió d’aquestes ajudes correspondrà a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum i els serveis territorials de Comerç i Consum.
La sol·licitud s’haurà de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte (http://sede.gva.es ), accedint a la GUIA PROP, «Tràmits i serveis». Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del descrit ací, serà inadmesa. Solament es presentarà una sol·licitud per empresa. El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà l’1 de març de 2021 i finalitzarà el 15 de març de 2021.
En el DOGV es poden consultar les bases completes i els oficis que poden acollir-se a les ajudes: http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/17/pdf/2021_1393.pdf
La regidora de Festes, Carol Ortiz, destaca la importància tant cultural com econòmica dels artesans de la festa: «Des de l’Ajuntament ja vam obrir una línia d’ajudes per als artesans de la festa, perquè sabem per les dificultats que aquesta passant aquest sector. Ara aquestes ajudes els podran beneficiar i afavorir en aquesta situació tan complicada que els està tocant viure, ja que la gran majoria no van poder tindre ingressos durant l’any passat ni ara com ara en aquest 2021. Tots sabem que l’esplendor que cada any demostra la Nostra Festa és en una part molt important gràcies al treball que desenvolupen els artesans. Esperem que aquestes subvencions ajude a mantindre l’activitat empresarial».
Recordem que l’Ajuntament dins del seu pla ReactiAlcoi va concedir ajudes a 17 artesans dels Moros i Cristians d’Alcoi amb un total de 74.000 euros. Aquesta iniciativa va estar enfocada als artesans del món de la Festa degut la no celebració de les festes de Moros i Cristians 2020 i la difícil situació a la qual s’enfronta aquest sector empresarial. En concret les ajudes van ser d’una quantitat fixa de 4000 euros per a persones físiques o jurídiques sense treballadors o fins a 2 treballadors al seu càrrec al març, quan es va anunciar per part de l’Ajuntament i l’Associació de Sant Jordi (ASJ), l’ajornament de les festes. I d’altra banda, una ajuda per a aquelles persones físiques o jurídiques que comptaven amb més de dos treballadors en aquesta data, que van rebre una subvenció de 6000 euros.
Finalment indicar que durant el dia d’ahir l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés i la regidora de Festes, Carolina Ortiz es van reunir amb representants de l’Associació d’Artesans de Moros i Cristians d’Alcoi (AMICA) per a parlar d’aquestes ajudes i de diverses línies de col·laboració. L’Ajuntament s’ha oferit per ajudar-los en la tramitació del DCA.