El passat divendres 19 de febrer es va obrir el termini perquè les persones treballadores autònomes o microempreses amb un màxim de 10 treballadors d’Alcoi demanaren les Ajudes Parèntesi dotades amb un total d’1.444.223 euros per als sectors econòmics més afectats per les restriccions enfront de la Covid-19. Des d’aquell moment fins ara hi ha hagut un total de 175 sol·licituds de les quals 55 ja s’ha pogut comprovar que compleixen tots els requisits i es pagaran e entre hui i el dilluns el que suposa un total de 123.378,02 euros.
Cal destacar que tal com es va comprometre el Govern Municipal les ajudes es pagaran a mesura que se sol·liciten de la manera més ràpida possible, per això i a diferència de com solen actuar les administracions, en aquest cas es demanen les possibles esmenes al moment i no quan finalitza el termini, açò possibilita que es resolguen abans les possibles incidències i el pagament es puga dur a terme més ràpidament.
«Estem complint el nostre compromís i tal com vam dir ja començarem a pagar aquestes ajudes, mentre alguns municipis encara no han publicat ni les bases. Vull agrair el gran treball que estan fent els tècnics municipals per fer que açò siga possible, a nivell administratiu estem actuant en temps rècord» explica l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés qui destaca que «Des de l’Ajuntament ens hem bolcat des del primer dia per tractar de pal·liar en la mesura del possible la crisi econòmica que ha provocat la Covid i no podem deixar que ningú quede arrere, per això l’important no és només que aquestes ajudes arriben als sectors afectats, sinó que arriben de forma immediata», ha explicat l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés.
Recordem que la Tramitació i presentació es fa a la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi https://sedeelectronica.alcoi.org o de manera presencial en les oficines de l’Àgora, mitjançant cita prèvia en el telèfon 965537218. El termini de presentació de les sol·licituds acaba e 5 de març. L’ajuntament ha creat un servei d’ajuda per a dubtes que es resoldran en aquest correu electrònic parentesisalcoi@alcoi.org o per telèfon en el 965537218. En aquest enllaç es poden consultar les bases i la documentació a presentar: https://www.alcoi.org/ca/areas/innovacion/ayudas_2021/ayudas_resistir/ayudas_parentesis.html
Les activitats econòmiques recollides en el decret llei i considerades com les més afectades per les restriccions a conseqüència de la pandèmia són hostaleria, restauració i oci nocturn, activitats de creació artístiques i d’espectacles, activitats esportives, recreatives i d’entreteniment i allotjaments i activitats turístiques.
Recordem que amb aquestes ajudes d’una banda es concedeix una quantitat fixa de 2.000 euros per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors en els sectors identificats; i d’altra banda una quantitat fixa de 200 euros per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i autònoms en els esmentats sectors.
Els ajuntaments hauran de destinar les ajudes directament a autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors, pertanyents a les activitats més afectades per la pandèmia. Les ajudes es dirigiran a cobrir despeses corrents de l’activitat duta a terme des d’abril de 2020, que hauran de ser justificats pels autònoms i microempreses.
La participació en aquestes ajudes serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret.
Les ajudes Parèntesi dins del Pla Resistir de la Generalitat estan dotades amb un total 160 milions d’euros distribuïts per a cada municipi on es desenvolupen activitats econòmiques en els sectors més afectats. Del total de les ajudes, la Generalitat aportarà el 62,5%, és a dir 100 milions d’euros, mentre que les Diputacions Provincials contribuiran amb un 22,5%, i els ajuntaments amb el 15% restant, tal com va ser acordat en la Mesa Institucional, constituïda per la Generalitat, Diputacions Provincials i representants dels municipis. En concret, hi haurà 1.444.223 euros per als autònoms dels sectors més afectats de la nostra ciutat.
Les ajudes Parèntesi constitueixen una de les mesures de suport incloses en el Pla Resistir, dotat amb un total de 380 milions d’euros, amb la finalitat de reforçar els sectors greument afectats, evitar la deterioració del seu teixit empresarial i contribuir a la conservació de l’ocupació, mitigant les conseqüències socials que suposa la paralització de determinades activitats econòmiques.