L’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de l’Ajuntament d’Alcoi ha dut a terme 147 actuacions al llarg de 2020 de les quals 65 han sigut relacionades amb la Covid-19, 43 de prevenció i 39 atencions a esdeveniments. Cal ressaltar que hui 1 de març, es commemora el Dia Internacional del Voluntariat de Protecció Civil i es fa més palesa la importància d’aquests col·lectius.
És indubtable que la presència del Covid ha condicionat totes les actuacions, afectant en major grau a l’atenció d’esdeveniments. D’aquestes 39 actuacions pràcticament totes es van donar abans del 14 de març, incloent-hi també com 12 actuacions d’esdeveniments, l’atenció en Tots Sants del 26 al 31 d’octubre en torns de matí i vesprada. Els serveis s’han hagut d’adaptar a les noves circumstàncies, ateses les necessitats prioritàries del moment, considerant com més important i necessària les atencions relacionades amb la Covid-19. L’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de l’Ajuntament d’Alcoi ha sigut present sempre realitzant diferents accions com el repartiment de màscares, atenció a la ciutadania, control en els mercats ambulants, suport a l’inici del curs escolar o col·laboració amb Càritas per al repartiment d’aliments, entre altres. A més ha fet tasques de prevenció d’incendis i voluntariat ambiental en els nostres paratges naturals, especialment en l’època d’estiu.
Del total serveis d’aquests 147 realitzats, 124 han tingut lloc a la nostra ciutat i 23 en altres poblacions. Han atés aquests serveis un total de 601 voluntaris.
L’agrupació local va ser creada i aprovada pel Ple Ordinari el 29 de maig de 2009 i és present en el registre d’agrupacions de la Comunitat Valenciana en matèria de Protecció Civil. Compta amb 44 membres amb una mitjana d’edat de 45,8 anys.
El regidor de Protecció Civil, Jordi Silvestre, destaca “el treball altruista que realitzen aquests voluntaris dia rere dia, un treball que s’ha centrat aquest últim any en la Covid-19, han estat sempre present donant informació, repartint màscares i contribuint a la seguretat de totes i tots. Hem d’agrair la seua importantíssima labor i el gran servei que realitza aquesta agrupació de voluntaris”.
Les agrupacions de voluntaris naixen donada l’especial implicació de la ciutadania en tasques de protecció civil, és una manifestació del seu caràcter solidari i altruista, que en les últimes dècades s’ha canalitzat a través de la creació d’agrupacions locals de voluntaris de protecció civil i d’associacions que col·laboren en aquesta tasca.
Les Administracions Públiques han de prestar especial interés en què aquest potencial humà es regule i s’organitze a fi d’aconseguir el seu principal objectiu: la protecció de les persones i els seus béns en situacions d’emergència.