Dins del marc de les reivindicacions del 8 de Març, presentaran al proper ple municipal una proposta per a que l’Ajuntament d’Alcoi pose en marxa projectes de patis coeducatius a la ciutat en col·laboració amb centres educatius del municipi.

Els patis són l’escenari on l’alumnat passa una part important de les seues hores escolars. Encara que una porció d’aquest temps està dedicat a l’esplai, a l’activitat lliure i no dirigida, aquests espais ofereixen multitud de possibilitats per a l’aprenentatge. «Com dissenyem, l’ús que donem a l’espai i com interaccionen els elements influeix directament en com ens relacionem amb els altres i amb l’entorn que habitem», comenta el regidor Aarón Ferrándiz Santamaría.

La coeducació en totes les etapes de l’aprenentatge és un mecanisme clau per a fomentar la igualtat, previndre la violència masclista i promoure el respecte per la diversitat afectiva-sexual. «Aquesta mirada, contribueix a valorar les diferències i a evitar, no sols la discriminació en funció del sexe i gènere, si no també de l’edat, l’origen, la classe social, la diversitat funcional, etc. O també, la manera en què ens relacionem amb el nostre entorn. Els patis coeducatius són projectes que busquen, més enllà d’una mera millora física del pati com a espai de joc i trobada, transformar les relacions que es perpetuen en la nostra societat i que es reflecteixen des de la infància per a construir societats més inclusives i igualitàries», continua Santamaria.

L’altre principi fonamental d’aquests projectes és la necessitat de transformar els patis en entorns més verds, recuperant els elements de la naturalesa i vinculant les escoles i centres d’ensenyament amb l’entorn natural. «Estan àmpliament demostrats els beneficis per al desenvolupament de la infància del contacte habitual amb la naturalesa. A més, potencia el respecte i la cura que hem de tindre per aquesta», afirma Santamaria.

Aquests projectes són impulsats per administracions públiques interessades en aplicar la coeducació dins dels seus programes i compten amb la implicació de tota la comunitat educativa: alumnat, professorat i famílies.

«Per a viure en una societat lliure, inclusiva i igualitària, la coeducació ha de començar a les escoles d’infantil des dels primers anys de socialització i mantindre’s en totes les etapes educatives. Per tant, és un fet, que des de l’acció municipal existeix marge per a dur a terme projectes que aposten per la igualtat i per un desenvolupament humà basat en el respecte mutu tant cap als qui formen part de la comunitat com cap a l’entorn que habitem», finalitza Santamaria.