Els pressupostos municipals reserven diferents partides per a finançar el Pla Director d’Impuls Industrial (ImpulsAlcoi), que ascendeixen a 1.020.000 euros.

Aquesta quantitat es preveu completar amb prop d’un milió d’euros de les ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) a les quals opta el consistori alcoià per a millorar els seus polígons

El pressupost municipal d’Alcoi per a 2021 destinarà una important part de les seues partides a la posada en marxa del Pla Director d’Impuls Industrial 2020-2023, un document treballat i consensuat per tots els actors socioeconòmics de la ciutat i confirmat unànimement pel Consell Econòmic i Social.

En aquest pla director s’articulen 29 accions concretes, emmarcades en sis eixos fonamentals, entre les quals destaca el posicionament d’Alcoi com a ciutat industrial. Segons explica el regidor d’Ocupació, Formació, Empresa i Industria, Alberto Belda, “també s’actuarà per a fomentar la captació de talent humà i potenciar l’impuls industrial, al mateix temps que es duen a terme accions encaminades a la transició ecològica industrial, la modernització de les àrees industrials i en tot allò que implique l’impuls de la innovació i la digitalització industrial”.

Per a la posada en marxa d’aquest pla, es comptarà amb recursos en diferents partides de cada departament, però en concret es destinaran 120.000 euros per a dur a terme diferents accions del Pla d’Impuls Industrial, altres 300.000 euros que s’invertiran en el Pla d’Acció Energies Sostenibles i 600.000 en actuacions en els polígons industrials

Destaca aquesta última partida destinada a la realització de millores en les àrees industrials de la ciutat, que complementarà a la subvenció de l’IVACE per a afrontar millores importants i demandades pels sectors industrials.

Aquestes inversions sorgeixen també del consens amb els diferents agents soci econòmics de la ciutat. La inversió prevista entre l’aportació municipal en aquest pressupost i la part de la Subvenció de l’IVACE, pot ascendir a més de 1,5 milions d’euros.