Una vegada ha sigut aprovada l’Ordenança de la ‘Peatonalització’ del Centre de la nostra ciutat, l’Ajuntament d’Alcoi respondrà una per una les 27 al·legacions presentades a aquesta ordenança, a pesar que legalment l’única cosa que s’ha de fer és admetre-les o desestimar-les seguint criteris tècnics o jurídics, depenent de cada cas.

L’Ordenança de ‘Peatonalització’ que ja ha sigut aprovada amb tan sols 7 vots en contra (el 28%) del total dels 25 regidors de la Corporació Municipal, va tindre un total de 27 al·legacions que van ser tractades pels tècnics municipals, els quals aplicant criteris tècnics o jurídics van acceptar 3 i van desestimar la resta.

Segons la legislació vigent quan es tracta d’al·legacions a Ordenances o el Pla General, no es responen, simplement s’accepten o es desestimen. No obstant això, una vegada ja ha sigut acceptada l’Ordenança amb la incorporació de 3 al·legacions es respondran totes, una per una a les 27 al·legacions presentades. Es tracta de 27 al·legacions perquè en cada al·legació cal indicar qui la presenta amb les seues dades i domicili, i va haver-hi 27 persones físiques o jurídiques que les van presentar. El Síndic de Greuges ja ha sigut informat d’aquesta mesura.

S’han incorporat 3 al·legacions a l’Ordenança: equiparar l’horari de vespres de festius al dels dissabtes, que el repartiment a domicili amb vehicles de mobilitat personal puga dur-se a terme durant tot el dia i que l’accés al pàrquing del Racó puga realitzar-se per la plaça d’Espanya.

“En breu s’enviaran les 27 respostes tècniques a les al·legacions. Encara que no estem obligats segons la normativa, les facilitarem perquè no volem que hi haja cap dubte i creem en la transparència. Com ja he dit en repetides ocasions, no és cap regidor el que respon ni s’apliquen criteris polítics, respon el personal tècnic que aplica criteris tècnics i jurídics”, ha explicat el portaveu del Grup Municipal Socialista, Jordi Martínez.

“També cal indicar que es respondran una vegada s’ha aprovat l’ordenança perquè calia esperar a saber si s’acceptava amb les al·legacions incorporades o no”, conclou l’edil.