Gestionar l’enorme quantitat de dades industrials procedents de dispositius en grans empreses o Pimes és un procés complex i costós. El projecte europeu i4Q, finançat pel programa Horizon 2020 de la Comissió Europea, té com a objectiu proporcionar un conjunt de Serveis de Dades Industrials Fiables (Reliable Industrial Data Services – RIDS) basats en la Internet de les coses (IoT). La Unitat d’Investigació del CIGIP “Col·laboració i Interoperabilitat en la Cadena de Subministrament”, constituïda per investigadors del Campus d’Alcoi (Raúl Poler, Josefa Mula, Raquel Sanchis, Beatriz Andrés, Manuel Díaz-Madroñero, Eduardo Guzmán i Julio César Serrano), és la que s’ocupa del desenvolupament del projecte i4Q per part de la UPV.

En el projecte i4Q també participen 2 investigadors del CIGIP del Campus de Vera (Raquel Fortuny i Miguel Ángel Mateo) de la Línia d’I+D+i Digital Manufacturing and Logistics, el responsable de la qual és el professor Ángel Ortiz.

Algunes de les solucions i4Q poden ser utilitzades per les empreses que necessiten realitzar una ràpida reconfiguració de les seues línies de producció per a, per exemple, fabricar productes que han passat a tindre una alta demanda a causa de la pandèmia del COVID-19, com a màscaretes, EPIs, guants, etc. Un altre dels socis del projecte és l’Institut Tecnològic d’Informàtica, que és un Institut Universitari Mixt UPV.

En concret la solució i4Q Manufacturing Line ReconfigurationToolkit (Kit d’eines per a la reconfiguración de línies de fabricació) és una col·lecció de microserveis d’optimització que utilitzen algorismes d’optimització i simulació per a avaluar diferents escenaris possibles i proposar canvis en els paràmetres de configuració de les línies de fabricació. Els seus algorismes d’aprenentatge d’intel·ligència artificial desenvolupen estratègies per al calibratge dels paràmetres de la màquina i la reconfiguració de la línia en un curt període de temps (48 hores).

El i4Q RIDS és un conjunt format per 22 solucions i4Q, amb les quals les empreses seran capaces de gestionar l’enorme quantitat de dades industrials procedents de dispositius de fàbrica interconnectats, per a donar suport a la supervisió i el control en línia de la fabricació.

Raúl Poler és el Technical Manager del projecte i4Q. El i4Q RIDS garanteix, en paraules de Póler, “la fiabilitat de les dades amb funcions agrupades en cinc capacitats bàsiques entorn del cicle de les dades: detecció, comunicació, infraestructura informàtica, emmagatzematge i anàlisi/optimització”.

El i4Q RIDS inclou eines de simulació i optimització per a la qualificació del procés de manufactura de les línies de fabricació, el diagnòstic de la qualitat, la reconfiguració i la certificació per a garantir una alta eficiència de la fabricació, “la qual cosa condueix a un enfocament integrat per a la fabricació amb zero defectes”, segons Raúl Poler.

També per a Pimes

Els socis industrials que conformen els pilots són 4 grans empreses (WHIRLPOOL, BIESSE, FARPLAS i FIDIA) i 2 Pimes (FACTOR i RIASTONE). Encara que per la proporció puga semblar que el projecte va dirigit a grans empreses, un dels objectius de i4Q és proporcionar eines de baix cost perquè les Pimes puguen utilitzar-les.

En l’actualitat, gràcies a l’augment de l’ús de sensors, actuadors i instruments, les línies de fabricació de les empreses europees recullen una enorme quantitat de dades durant el procés de fabricació, la qual cosa és molt valuós per a la millora de la qualitat en la fabricació però, per a la majoria de les fàbriques europees, no és possible analitzar diàriament les dades generades en el procés, a causa de la complexitat de les solucions actuals que requereixen una gran formació i suport estadístic i tecnològic, per la qual cosa no són accessibles per a les PIMES. Aquest projecte europeu pretén revertir aquesta situació.

Spin-off Exos Solutions

EXOS Solutions també participa d’aquest projecte europeu. Es tracta d’una spin-off UPV creada per a prestar serveis i productes avançats a les empreses. Està especialitzada a donar solucions tecnològiques per a la presa de decisions i la millora de la gestió de processos en l’àrea d’operacions (previsió, planificació, producció, logística, aprovisionament, etc.).

EXOS Solutions té un paper rellevant en el projecte i4Q en la captura de requeriments i especificacions funcionals dels pilots industrials. També participa en el disseny de les solucions i4Q aportant models digitals i ontologies, i en el desenvolupament de 5 de las soluciones i4Q, en els àmbits de qualificació contínua del procés de la línia de fabricació, diagnòstic de qualitat de la línia de fabricació i alerta intel·ligent i simulació/optimització per a la prescripció intel·ligent de la reconfiguració de la línia de fabricació.

El projecte “Industrial Data Services for Quality Control in Smart Manufacturing (i4Q)” ha rebut finançament del programa d’investigació i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 958205.