Demà acaba el termini perquè les persones treballadores autònomes o microempreses amb un màxim de 10 treballadors d’Alcoi demanaren les Ajudes Parèntesi dotades amb un total d’1.444.223 euros per als sectors econòmics més afectats per les restriccions enfront de la Covid-19. Recordem que el termini es va allargar una setmana més del previst després de la publicació de la nova instrucció per part de la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat Valenciana, que permet incloure a potencials beneficiaris que no havien pogut accedir a la subvenció per tindre pendent de pagament alguna de les seues obligacions tributàries amb l’administració estatal, autonòmica o local, inclòs amb l’Ajuntament o enfront de la Seguretat Social.
El procés va començar el passat 19 de febrer, des d’aquell moment fins ara hi ha hagut un total de 323 sol·licituds de les quals 55 ja s’han pagat, a les que corresponia 122.848,35 euros, així mateix 138 ja s’han tramita i van a pagar-se de forma immediata 331.454,10 euros. Açò suposarà que s’ha avançat un total de 454.302,48 euros, seguint el compromís del Govern Municipal de pagar les ajudes a mesura que se sol·liciten de la manera més ràpida possible. La resta, una vegada es resolga la seua aprovació també es tramitaran per pagar-se de seguida.
Com ja es va avançar l’Ajuntament d’Alcoi tindrà un excedent de recursos sense utilitzar en aquests sectors, es calcula que prop de 700.000 euros i el destinarà per oferir ajudes a altres sectors i activitats també afectats per la pandèmia que no han sigut contemplades en els sectors definits en el decret fins arribar als 1.444.223 euros.
«Des del primer dia ens hem bolcat per no deixar arrere ningú. La nostra intenció sempre ha segut pagar el més prompte possible i beneficiar al nombre més gran de persones perquè sabem que aquests sectors no només demanden ajudes, sinó que les necessiten el més ràpid possible. Som conscients que el tancament temporal de l’activitat o la limitació d’horaris imposada per la crisi sanitària ha provocat que moltes persones haguen vist reduïda o eliminada la seua possibilitat de obtenir ingressos per això estem fent tot el possible perquè obtinguen les ajudes de forma pràcticament immediata i ara intentarem arribar a més sectors que sabem que també ho han passat malament i necessiten les ajudes», ha explicant l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés.
Recordem que la Tramitació i presentació es fa a la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi https://sedeelectronica.alcoi.org o de manera presencial en les oficines de l’Àgora, mitjançant cita prèvia en el telèfon 965537218. El termini de presentació de les sol·licituds acaba demà, 12 de març. L’ajuntament ha creat un servei d’ajuda per a dubtes que es resoldran en aquest correu electrònic parentesisalcoi@alcoi.org o per telèfon en el 965537218. En aquest enllaç es poden consultar les bases i la documentació a presentar: https://www.alcoi.org/ca/areas/innovacion/ayudas_2021/ayudas_resistir/ayudas_parentesis.html
Les activitats econòmiques recollides en el decret llei i considerades com les més afectades per les restriccions a conseqüència de la pandèmia són hostaleria, restauració i oci nocturn, activitats de creació artístiques i d’espectacles, activitats esportives, recreatives i d’entreteniment i allotjaments i activitats turístiques.
Recordem que amb aquestes ajudes d’una banda es concedeix una quantitat fixa de 2.000 euros per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors en els sectors identificats; i d’altra banda una quantitat fixa de 200 euros per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i autònoms en els esmentats sectors.
Els ajuntaments hauran de destinar les ajudes directament a autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors, pertanyents a les activitats més afectades per la pandèmia. Les ajudes es dirigiran a cobrir despeses corrents de l’activitat duta a terme des d’abril de 2020, que hauran de ser justificats pels autònoms i microempreses.
La participació en aquestes ajudes serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret.
Les ajudes Parèntesi dins del Pla Resistir de la Generalitat estan dotades amb un total 160 milions d’euros distribuïts per a cada municipi on es desenvolupen activitats econòmiques en els sectors més afectats. Del total de les ajudes, la Generalitat aportarà el 62,5%, és a dir 100 milions d’euros, mentre que les Diputacions Provincials contribuiran amb un 22,5%, i els ajuntaments amb el 15% restant, tal com va ser acordat en la Mesa Institucional, constituïda per la Generalitat, Diputacions Provincials i representants dels municipis.
Les ajudes Parèntesi constitueixen una de les mesures de suport incloses en el Pla Resistir, dotat amb un total de 380 milions d’euros, amb la finalitat de reforçar els sectors greument afectats, evitar la deterioració del seu teixit empresarial i contribuir a la conservació de l’ocupació, mitigant les conseqüències socials que suposa la paralització de determinades activitats econòmiques.