L’Ajuntament d’Alcoi està duent a terme una actuació per millorar els registres i les tapes del clavegueram dels carrers Torre de les Maçanes, Sor Elena Picurelli, La Cordeta i Casa Blanca per d’aquesta manera eliminar el soroll que provoquen al passar per damunt els vehicles.
Ahir dilluns es va actuar en el carrer Torre de les Maçanes. Aquest carrer va quedar amb el tall al trànsit rodat, facilitant l’eixida als vehicles que han quedat a l’aparcament, així com l’entrada i eixida als diferents garatges. L’accés va ser per La Cordeta, passant a ser ahir Sor Elena Picurelli de doble sentit.
Hui dimarts s’està actuant en Sor Elena Picurelli, carrer que ha quedat tallat al trànsit. El veïnat que tinga garatge pot accedir i eixir per Torre de les Maçanes que hui serà de doble sentit per aquests casos.
El dimecres s’actuarà en el carrer La Cordeta i per tant estarà tallat al trànsit, finalment el dijous 18 les obres es faran en el carrer Casa Blanca i es tallarà aquest carrer, passant La Cordeta a tindre el sentit contrari, és a dir des de l’encreuament amb Casa Blanca cap a Sant Nicolau.
Cal indicar que l’accés a tots els garatges es facilitarà i que s’ha avisat al veïnat de tots els carrers implicats.