“La falta d’interés per fer auditories municipals a l’empresa concessionària impedeix demostrar els incompliments, reconeguts a comissions informatives i al Ple, del contracte que ha denunciat reiteradament Compromís i obliga a pagar gratificacions”, diuen des de Compromís.

Màrius Ivorra portaveu de Compromís a Alcoi ha declarat “malgrat les nostres sol·licituds des de fa ja dos anys, que el govern reprenga les auditories a l’empresa FCC, concessionària del servei de neteja i recollida de RSU, des del govern no han tingut gens d’interès per realitzar aquestes auditories i ara ens vegem obligats a pagar 170.000 € en retribucions per complir un contracte, que a la vista està que no estan complint-se, com ja hem denunciat en moltes vegades”

“A més -comenta Ivorra – inclús l’informe del departament de medi ambient manifesta la manca de control per part de l’Ajuntament, raó per la qual no es pot penalitzar a l’empresa FCC pels incompliments del contracte i per tant obliga a pagar les retribucions per objectius, malgrat no haver-los complit”.

“…Per aquests motius, i per causes atribuïbles a l’Ajuntament d’Alcoi i no a l’empresa prestadora del servei de recollida de residus i neteja viària, no es va realitzar control d’auditoria durant l’any 2020. Per tant, no hi ha cap informe per part de l’empresa auditora i no corresponen penalitzar a l’empresa FCC …”

“El contracte de recollida de RSU i neteja viaria és un dels que més diners municipals fa servir, i per a assegurar-se que aquests diners no es malbaraten es contemplen les auditories però la incapacitat del govern socialista i del departament de medi ambient per posar en marxa les mesures necessàries per a la fiscalització i bon funcionament del contracte de Neteja viaria i recollida de RSU ens obliga a pagar 170.000 € per un servei que no compleix en la totalitat el contracte”, insisteixen.

El portaveu de Compromís Alcoi demana al govern de Toni Francés que “d’una vegada es dedique a treballar i gestionar correctament els diners dels alcoians/es i no a malbaratar-los, com és aquest cas, malgrat les sol·licituds reiterades de Compromís des de 2019 i en 2020”.