El Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Alcoi està en l’última fase de l’elaboració del Pla de Joventut 2021 2025. Per a dur a terme el que serà el primer Diagnòstic i Pla de Joventut que està duent a terme l’Ajuntament d’Alcoi han creat un qüestionari per a joves d’entre 18 i 30 anys que resideixen a Alcoi.

Hi ha preguntes relacionades amb temes que afecten les persones joves com ocupació, oci, habitatge, sexualitat, relacions de gènere, salut o addiccions. També es pregunta sobre aspectes que caldria canviar per a millorar la vida de la joventut de la nostra ciutat. És anònim i confidencial, no es demanen dades d’identificació ni de contacte. És un qüestionari sociològic basat en els estudis de joventut que es realitzen a escala nacional i internacional.

El qüestionari està en el següent enllaç.
Recordem que la present Estratègia de Joventut és una eina de gestió i direcció de totes les polítiques que des de l’Ajuntament d’Alcoi es dirigeixen a les persones joves (de 12 a 30 anys), i és l’avantsala del Pla Jove d’Alcoi 2021-2025 que està elaborant i que s’ha retardat sobre la programació que estava prevista pel tema de la COVID-19 i que es preveu es puga presentar al primer semestre de 2021.
Aquest pla planteja cinc reptes:
1. Millorar la cooperació i la interrelació entre els diferents agents que treballen amb joves i els diferents departaments de l’ajuntament per a configurar un sistema de treball amb una àmplia base social, plural i vinculada al nostre territori.
2. Transformar les polítiques de joventut, que en la majoria dels casos es queden en mers debats generals sense més, en accions concretes amb resultats concrets.
3. Aconseguir que les polítiques de joventut siguen percebudes de manera positiva com a accions reals i efectives destinades a la millora de les condicions per a la participació social, econòmica i cultural de les persones joves.
4. Transformar la noció cultural que les persones joves són subjectes dependents i passius a l’espera de poder ser considerats persones adultes. Aconseguir una participació efectiva de les persones joves en les polítiques de joventut, principalment a través del desenvolupament d’un teixit associatiu i estructures de participació.
5. Implantar una política de joventut municipal real i participativa amb prioritats, objectius i indicadors concrets i assolibles. Elaboració i posada en marxa del Pla Jove d’Alcoi 2021 2025.
En la web de la regidoria de Joventut es pot consultar el document base amb l’estratègia del Pla en el qual es detallen els Antecedents, l’Estratègia de joventut. Avantsala del Pla Jove d’Alcoi 2021-2025, Principis rectors, Reptes i objectius, Marc jurídic, Línies estratègiques, Nou organigrama de Joventut i Bibliografia i documentació.
https://638f2791-a617-4dd5-9be0-2920c2d56fd0.filesusr.com/ugd/d2e2cb_211456e9790141b69bef0596e90186b1.pdf
La regidora de Joventut, María Baca explica que “aprofundirem en la realitat de la joventut de la nostra ciutat i per a això és fonamental comptar amb un Pla de Joventut, que marcarà les principals línies d’actuació, afavorirà la seua participació i establirà mesures i accions planificades per a millorar la vida de les persones joves”.