Aquesta setmana els departaments d’Habitatge i Transició Ecològica junt amb l’Entitat valenciana d’habitatge i sòl (EVHA), s’han reunit amb les comunitats veïnals del carrer Sant Miquel, així com de Mossén Rafel de l’Ave Maria, per tractar el tema dels abocaments incontrolats de residus cap al riu.

L’assistència ha estat prou elevada i també es va parlar de les entrades i escales als habitatges, que han d’estar lliures i segures, per poder eixir sense dificultats en cas d’emergència.
El passat juny del 2020 es va produir un incendi baix d’aquestes vivendes, degut entre altres coses a l’acumulació de residus i voluminosos al vessant del riu. Aquests abocaments a més, produeixen fortes olors i proliferació de plagues.

Malgrat que no varen acudir tots els implicats s’ha establert una comunicació directa amb el veïnat i se li ha comunicat que en breu es farà la neteja de les zones però amb el compromís de no embrutar-ho de nou i intentar dissuadir al conjunt dels veïns de la necessitat de mantenir-ho tot net per la mateixa salut de totes i tots.

Algunes mesures per part de l’Ajuntament consistiran en la retirada d’aquests abocadors i es col·locarà un nou contenidor a la zona per facilitar la tirada diària dels residus, així mateix els va advertir que si continuen aquests abocaments, la pròxima neteja repercutirà sobre tots els habitants de la zona. Així mateix, l’EVHA té previst incorporar un equip de mediació per treballar a aquestes zones aspectes que afecten la convivència com és la neteja, manteniment d’espais comuns, creació de comunitats, etc., per tal d’ensenyar i fer pedagogia de la necessitat d’adquirir hàbits saludables en el que respecta a la gestió dels residus.
Per altra banda faran visites per retirar molts voluminosos que romanen a les escales, patis i entrades de les cases, en col·laboració amb l’ajuntament.

Indicar finalment que s’ha proposat la vigilància i control a distància per part del mateix ajuntament, per poder localitzar les cases que realitzen de forma habitual aquests vessaments, ja que des del consistori es té constància que una gran majoria del veïnat gestiona els residus correctament.

«Valorem molt positivament aquestes reunions, perquè s’ha informat sobre els problemes de salubritat i altres que aquests abocaments incontrolats generen sobre les mateixes comunitats de veïns i per tant abans de netejar els mateixos, volem conscienciar de la problemàtica i buscar la seua col·laboració per a mantenir les zones tan netes com siga possible. Moltes de les persones que varen assistir a la reunió eren sabedors i estaven d’acord en el fet que no es pot seguir produint i inclòs es varen comprometre, almenys personalment, a mantenir les zones comunes netes», ha explicat el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre.