El Grup Municipal Socialista presentarà en el pròxim Ple Municipal que tindrà lloc aquest dimarts 6 d’abril, una moció en la qual demana el reconeixement, de l’Activitat Física i Esport com a “Activitat Essencial” per ser i tindre un clar benefici per a la salut de les persones que el practiquen, fent èmfasis en la seua essencialitat des del context de la pandèmia sanitària de la COVID-19, dins del marc de la declaració de l’activitat física i l’esport com una qüestió d’interés general, aprovada el mes d’octubre passat en la Comissió de Cultura i Esport del Congrés dels Diputats.

Tots els partits que formen part de la corporació han anunciat el seu suport a la mesura pel que serà una declaració institucional.

És important indicar que el document esborrany d’aquesta Declaració Institucional es va dur a terme a través del Consell del Centre d’Esports, recuperat després de la seua eliminació per part del Partit Popular. Aquest era el primer òrgan de participació d’Alcoi i amb la seua recuperació compleix una de les seues funcions com és la de proposar iniciatives a l’Ajuntament i informar-lo de les qüestions que, segons l’opinió del Consell siguen d’interés pera la localitat en matèria d’esports .

Cal assenyalar que la pandèmia ha accelerat algunes de les transformacions que la nostra societat es disposava a afrontar en ple segle XXI. En l’últim Anuari d’Estadística Esportiva publicat pel Consell Superior d’Esports podem conéixer dades que ens permeten dimensionar de manera correcta la importància que l’esport té al nostre país des de diferents punts de vista: laboral, econòmic, comercial, per posar un exemple. 214.000 persones estan ocupades en activitats esportives. 1,1% de l’ocupació d’Espanya. Més de 28.000 empreses d’activitats esportives. S’exportaren més de 1.000 milions d’euros en béns vinculats amb l’esport. 9,7 milions de turistes dugueren a terme activitats esportives a Espanya amb una despesa de més de 12.000 milions d’euros. Hi ha al voltant de 4 milions d’esportistes federats i uns 67.000 clubs federats.

Aquestes xifres reflecteixen clarament la importància de l’esport en l’economia del país i, conseqüentment, en la recuperació de la crisi que ens està afectant. I és en aquest context tan difícil, i amb aquest esperit de fer de la mateixa una oportunitat, quan el passat 28 de maig de 2020, en ple estat d’alarma, el Grup Parlamentari Socialista registrava en el Congrés dels Diputats una iniciativa parlamentària (PNL), que tenia per objecte la declaració de l’activitat física i l’esport com una qüestió d’INTERÉS GENERAL. Una iniciativa debatuda el passat 14 d’octubre de 2020 i aprovada sense vots en contra en la Comissió de Cultura i esport (amb l’única abstenció de Vox). Aquesta va ser una proposta que té per finalitat la de donar a l’esport un tractament especial per l’impacte, les conseqüències que té el mateix, sobretot des del punt de vista social, econòmic i sanitari.
“L’esport és un punt de suport molt útil per a construir el futur del nostre país i que pot formar part dels elements vectors de la transformació del nostre model de creixement econòmic. En definitiva, en l’actual context s’ha posat més l’atenció de la societat als desafiaments vinculats al fenomen esportiu: el de la mateixa pràctica i les seues diferents fórmules, l’econòmic, laboral, turístic, tecnològic, comunicatiu, educatiu, sanitari i el social. I aquesta atenció es correspon amb la realitat del paper que objectivament representa l’esport i la pràctica esportiva, per aquests motius presentem aquesta moció”, ha explicat el regidor d’Esports, Miguel Juan Reig.

Cal assenyalar que en la moció també s’instà al Govern Autonòmic a què incloga en els seus plans i accions al sector esportiu i les seues empreses i activitats, com ja ha fet el govern d’Espanya en el pla de recuperació Econòmica Social per a Espanya. Igualment s’insta al Govern Autonòmic perquè estudie un pla d’ajudes complementari al «Pla Resistir» per als centres esportius afectats pel tancament d’aquestes instal·lacions, així com per la reducció d’ingressos provocada per la disminució de socis, tenint en compte la inversió realitzada en protocols i mesures de seguretat. A aquest efecte, demana la constitució amb urgència d’una taula de treball en l’àmbit de la comunitat autònoma, amb representants del sector esportiu regional, i poder articular i dissenyar accions i mesures en aquests plans autonòmics de recuperació que incloguen al sector esportiu.

La moció també insta el Govern d’Espanya a l’aprovació d’un Nou Avantprojecte de Llei de l’Esport que eleva a norma amb rang de llei a l’esport com una activitat d’interés general i finalment parla d’adoptar les mesures necessàries per a garantir la protecció i continuïtat dels serveis professionals prestats en l’àmbit de la pràctica de l’activitat física i esportiva i dirigits al conjunt de la societat.