El dimarts 30 de març es van dur a terme les entrevistes amb els usuaris del “Programa de millora de la Condició Física Post Covid-19” en les instal·lacions de l’àrea de Salut del Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre.

L’objectiu de les entrevistes, és avaluar les capacitats físiques i respiratòries, així com els hàbits esportius i composició corporal de cada usuari del programa. Aquesta avaluació pretén individualitzar la càrrega dels entrenaments del programa el màxim possible a les característiques individuals dels usuaris i d’aquesta manera augmentar gradualment la seua capacitat física i respiratòria.
Les avaluacions van ser realitzades pels treballadors del Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre, coordinades pel Departament de Salut d’Alcoi. Carla Lloret com a fisioterapeuta, Javier Aura i Saúl Bernabeu com a Tècnics d’Activitat Física i Andrea Ferrándiz també com a tècnic d’Activitat Física i Nutricionista.

Participaran en el programa 7 persones, 4 dones i 3 homes que han patit la malaltia i es dividiran en dos grups. Un grup amb una afectació severa i un altre grup amb una afectació moderada. Aquestes persones tal com informem han sigut remeses per l’Hospital Comarcal Verge dels Lliris.

L’activitat es realitzarà en les instal·lacions del Complex Esportiu en horaris definits de demà, durant 3 sessions setmanals i un període de huit setmanes, repetint sessions en el seu domicili i treballant de manera específica la fisioteràpia respiratòria.

“Aquest és un programa gratuït per a la ciutadania del nostre municipi que té com a objectiu contribuir a millorar la qualitat de vida d’aquests pacients que han superat el llarg període d’hospitalització per la Covid i les seqüeles que els ha provocat. Esperem ajudar a les persones perquè es recuperen de la millor manera possible”, ha explicat el regidor d’Esports i Salut Pública, Miguel Juan Reig.

Cal ressaltar que els fisioterapeutes estan jugant un paper fonamental en la recuperació de les persones que han patit COVID-19 severa. Aquesta malaltia no acaba amb l’alta mèdica perquè moltes són les seqüeles que apareixen en els pacients. La síndrome post-UCI engloba una deterioració global: en l’àmbit cognitiu, físic i emocional. Hi ha un mal respiratori i una pèrdua molt marcada de massa muscular amb gran feblesa generalitzada. També hi ha afectació a nivell funcional, de metabolisme com les polineuropaties i els trastorns circulatoris, ja que la mateixa immobilitat afavoreix l’aparició d’edemes o trombosis venoses.

Per a això l’exercici terapèutic i els exercicis respiratoris elaborats en funció de les necessitats de cada pacient, són molt importants en la recuperació dels pacients que han passat la COVID-19, ja que ajuda a millorar l’estat físic, disminueix la dispnea, incrementa la força muscular, millora l’equilibri i la coordinació, redueix l’estrés i millora l’humor i el pensament, augmenta la confiança i millora l’energia.
Les activitats d’aquest programa multidisciplinari se centraran en la recuperació de la condició física, la teràpia respiratòria i en els efectes psicològics o emocionals.