Recordem que un licitador va presentar un recurs administratiu en estimar que l’empresa adjudicatària de la redacció del projecte del pont de Serelles havia presentat una baixa temerària i considerar que no s’havia valorat correctament als seus tècnics per la compatibilitat de titulacions. Una primera sentència va donar la raó a l’empresa. Ara el Tribunal Superior de Justícia ha estimat el recurs d’apel·lació presentat per l’Ajuntament d’Alcoi revocant i anul·lant aquesta sentència i imposant a l’empresa el pagament de les costes processals.

Tal com ja es va informar en el seu moment, un licitador va presentar un recurs a l’adjudicació de la redacció del projecte del Pont de Serelles en considerar que l’adjudicatari es trobava en baixa temerària i d’altra banda, la no admissió de la seua oferta respecte de part de l’equip tècnic que va presentar. Va considerar el licitador recurrent que aquest perfil professional és compatible amb el requerit en el plec de licitació, reclamant, en definitiva, 25 punts més en la valoració.

En Primera Instància el Jutjat va estimar la demanda en considerar factible l’equivalència respecte de l’equip tècnic presentat pel licitador i va pronunciar la sentència adjudicant-li directament el contracte de redacció de projecte.

El Consistori va presentar recurs contra la citada resolució per considerar que havia existit un error per part del jutjador en la valoració dels informes tècnics municipals obrants en l’expedient i que acreditaven que la millor ofereix qualitat-preu era la proposta guanyadora i no la del licitador recurrent.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha donat finalment la raó a l’Ajuntament fil per randa i detalla que en la primera sentència el jutge no ha valorat adequadament la solvència i dades en els quals es recolzen els informes tècnics emesos que donen fiabilitat a l’oferta adjudicatària. És a dir, considera el TSJCA que la baixa temerària està justificada tal com recullen els informes municipals i per tant no és motiu d’exclusió del licitador adjudicatari, tal com pretenia el recurrent.

Pel que respecta a la compatibilitat del perfil tècnic qüestionat, la sentència també dóna la raó al Consistori i literalment assegura que “el plec es refereix a titulacions i des d’aquest punt de vista no es pot equiparar la d’enginyer tècnic industrial a la de delineant o similar”.

Amb tot, el TSJCA acaba reconeixent la postura municipal en concloure que, fins i tot concedint-li els punts que reclama el licitador recurrent, la seua empresa no s’hauria classificat en primer lloc perquè quedaria a 28 punts de la primera.

Cal ressaltar que el TSJ amb la seua sentència revoca i anul·la la primera i a més imposa a l’empresa el pagament de les costes processals. L’Ajuntament ara podrà seguir amb el procés d’adjudicació de les obres que estava a punt de dur-se a terme quan es va haver de paralitzar, després d’estimar-se la mesura cautelar de suspensió sol·licitada pel licitador.

“És responsabilitat d’aquest govern no dilatar més la situació, complir amb la legalitat i també fer una urbanització digna per als veïns que no tenen culpa d’aquest projecte ruïnós propiciat pel Partit Popular. Si bé cap recurs davant el Tribunal Suprem, continuarem amb el procediment d’adjudicació de les obres, perquè els veïns no poden esperar més a tindre aquesta infraestructura tan necessària i perquè el desenvolupament de projectes d’aquesta ciutat no pot quedar supeditat a la voluntat de dilació d’un licitador, el contrari seria a hores d’ara una irresponsabilitat. Aquest govern sempre hem valorat la resolució dels problemes amb maduresa i responsabilitat. Analitzant costos i repercussions per a evitar mals majors i així s’ha fet també en aquest cas. Cal recordar que aquest és un projecte que l’Ajuntament està obligat a fer per a restablir la legalitat d’un projecte heretat del Partit Popular. L’obra no suposarà cost a les arques municipals, ja que es realitzarà amb l’aval confiscat a Luxender que no es pot utilitzar per a res més que no siga la urbanització. Per tant no sols per necessitat dels veïns, sinó complint una obligació legal estem obligats a executar sense dilació el pont de Serelles” conclou la regidora d’Urbanisme Lorena Zamorano.