Per quart any consecutiu la regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alcoi juntament amb l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) inicia de nou el programa JOve OPortunitat -JOOP que subvenciona el Fons Social Europeu-Iniciativa d’Ocupació Juvenil. El programa JOOP promou la realització de tallers d’assessorament i motivació per a jóvens amb baix nivell de formació i que han abandonat els estudis.
El JOOP és un lloc en què jóvens d’entre 16 i 21 anys amb molt baix nivell de formació i sense ocupació, tal vegada desmotivats i sense una idea clara de com eixir de la seua situació, reben assessorament i orientació (coaching), en grup i també de manera individualitzada. És una intervenció ràpida “de xoc” que pretén ajudar a fer un gir radical a la seua forma d’enfrontar-se a la realitat: personal, social i laboral.
Enguany, el programa va començar el dimarts 6 d’abril i finalitzarà a últims de juliol, amb un grup complet de 15 jóvens.