Des de meitat de 2020 està en marxa el servei de recollida orgànica a Alcoi. Actualment hi ha uns 520 usuaris apuntats, complint els objectius de 500 usuaris per al primer any, ara l’objectiu és fer un pas més, per això s’ha buscat que s’involucre tota la ciutadania, s’ha volgut que participe molta gent coneguda de diferents sectors de la ciutat, per a donar a conéixer l’orgànica i per incitar a la gent a apuntar-se i participar amb la separació de l’orgànica.

Cal assenyalar que s’està aconseguint una separació d’orgànica de molt bona qualitat i de fet s’han rebut felicitacions des de la planta de Xixona per aquest tipus de separació de la fracció. Quantitativament l’any passat es van aconseguir 122 tones, en part també per la participació dels Grans Productors, com són els mercats, residencies i altres.

Recordar també que per incentivar que la gent vulga separar aquesta fracció des de la regidoria de Transició Ecològica de l’Ajuntament d’Alcoi s’ha decidit pagar les borses biocompostables o biodegradables de tot un any a les persones apuntades. La llei contempla que per separar aquesta fracció es pot fer un descompte en el rebut o pagar en gènere, i des del consistori s’ha decidit aquest últim, amb el qual les persones usuàries ixen guanyant econòmicament i al mateix temps s’assegura la utilització de les bosses adequades, ja que no valen les de plàstic.